Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.32.2019

Slupsk, of 20 September 2019 r.

PO IV WOS 0610.32.2019

Communication No. 32/19
(concerns a glider air accident in Krępa Słupska,,pl,In connection with the long waiting time for the report of the State Commission on Aircraft Accident Investigation, the prosecutor had already,,pl,this is before the Commission published its report on the causes of the glider air accident,,pl,decided to obtain further expert opinions on the matter,,pl,this is the opinion of an aviation expert and a medical expert,,pl)

 

W związku z długotrwałym oczekiwaniem na sprawozdanie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych prokurator już wcześniej, to jest zanim Komisja opublikowała swoje sprawozdanie na temat przyczyn zaistniałego wypadku lotniczego szybowca, podjął decyzję o konieczności uzyskania w sprawie kolejnych opinii biegłych, to jest opinii biegłego z zakresu lotnictwa oraz biegłego z zakresu medycyny.

Experts appointed to the case are primarily to comment on the causes of the aviation accident,,pl,but also to the issue of the correct organization of the glider course by the Słupsk Aero Club and to the issue,,pl,was the instructor able to perform such a function due to his health condition?,,pl,The prosecutor, having read the report of the State Commission on Aircraft Accident Investigation, stated,,pl,that in his opinion it does not fully explain,,pl, ale również do kwestii prawidłowości organizacji kursu szybowcowego przez słupski aeroklub oraz do kwestii, czy z uwagi na swój stan zdrowia instruktor mógł pełnić taką funkcję.

Prokurator po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych stwierdził, iż w jego przekonaniu nie wyjaśnia ono w pełni, whether the instructor made a mistake in piloting at the moment of losing control of the glider and to what extent it was affected by his health,,pl,Experts appointed to issue will be given the opportunity to familiarize themselves with the findings of the report of the State Commission on Aircraft Accident Investigation,,pl,a glider air accident occurred on,,pl,in Krępa Słupska,,pl,then a 16-year-old student died as a result of the accident,,pl,while the instructor teaching the pilot suffered serious injuries,,pl.

Powołani do sprawy biegli wydając swoje opinie będą mieli możliwość zapoznania się z ustaleniami sprawozdania Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Dla przypomnienia, do wypadku lotniczego szybowca doszło w dniu 03 lipca 2018r. w Krępie Słupskiej; wtedy to w wyniku zaistniałego wypadku zginął 16-letni kursant, natomiast prowadzący naukę pilotażu instruktor odniósł ciężkie obrażenia ciała.

The investigation in this case is supervised by the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,in this case no charges have been presented to any person,,pl,For causing a fatal accident is punishable by imprisonment from,,pl; w sprawie dotychczas nie zostały przedstawione zarzuty przestępstwa jakiejkolwiek osobie.

Za spowodowanie wypadku lotniczego ze skutkiem śmiertelnym grozi kara pozbawienia wolności od 6 m-cy do lat 8.

Spokesman
District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk