Komunikat Rzecznika Prasowego – PO IV WOS 0610.33.2018

Miastko, dnia 25 maja 2018r.

PO IV WOS 0610.33.2018

Komunikat

Prokuratora Rejonowego w Miastku  nr 33/18

(dotyczy zastosowania tymczasowego aresztowania wobec sprawcy

znęcania się nad psem)

 

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Miastku pod nadzorem Prokuratora Rejonowego w Miastku prowadzą dochodzenie dotyczące m.in. znęcania się w dniu 17 maja 2018r. w miejscowości Miłocice nad psem rasy mieszanej i doprowadzenia do jego śmierci, tj. o czyn z art. 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt.

Postępowanie to zostało zainicjowane zawiadomieniem o przestępstwie złożonym przez Miasteckie Stowarzyszenie na rzecz Zwierząt „Bezdomny Kundelek” w Miastku.

W toku tego postępowania ustalono, iż sprawcą tego czynu jest 20-letni  Leszek C. oraz, iż działał on wspólnie i w porozumieniu z 54-letnim właścicielem psa Jędrzejem M.

Prokurator zarządził natychmiastowe zatrzymanie obu sprawców czynów.

W toku postępowania ustalono również, że Leszek C. chcąc uniknąć odpowiedzialności za popełnione przestępstwo groził świadkom tego zdarzenia.

Leszkowi C. zarzuca się także kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i ucieczkę przed Policją.

Wobec powyższego Leszkowi C. przedstawiono zarzuty popełnienia 3 przestępstw:

  • z art. 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt w zb. z art. 35 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt przy zast. art. 11 § 2 kk,
  • z art. 245 kk,
  • z art. 178 § 1 kk w zb. z art. 178b kk przy zast. art. 11 § 2 kk.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Leszek C. częściowo przyznał się do zarzucanych mu przestępstw i złożył wyjaśnienia.

Jędrzejowi M. przedstawiono natomiast zarzut przestępstwa:

  • z art. 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt w zb. z art. 35 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt przy zast. art. 11 § 2 kk,

 do którego przyznał się i złożył wyjaśnienia dotyczące przebiegu tego zdarzenia.

W stosunku do Leszka C. prokurator wystąpił z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Miastku o zastosowania tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy  w Miastku podzielił argumentację prokuratora i postanowieniem z dnia 24 maja 2018r. zastosował wobec Leszka C. tymczasowe aresztowanie na okres 2 miesięcy.

Leszkowi C. za zarzucane mu przestępstwa grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast Jędrzejowi M. kara pozbawienia wolności do lat 3.

 

Zastępca Prokuratora Rejonowego

Oskar Krzyżanowski