Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.37.2019

Слупск, из 08 listopada 2019r.

PO IV WOS 0610.37.201

Сообщение № 37/19

(проблемы bójki przy użyciu noża ze skutkiem śmiertelnym pomiędzy obywatelami Ukrainy i Gruzji)

 

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do słupskiego sądu okręgowego akt oskarżenia przeciwko Ihorowi S. (лет 28) oraz Otarowi S. (лет 38) w związku z udziałem w bójce z użyciem noża, во время которого произошло убийство Давити Г,,pl,что трагическая драка произошла в день,,pl,в Глиц Вельки,,pl,Бытов повят,,pl,В результате нарастающего в этот день конфликта между гражданином Украины Игорем Сергеевичем,,pl,а граждане грузии отар с.,,pl,и Давитим Г.,,bg,В результате обострения этого конфликта,,pl,Игорь С,,en,во время ножевого боя с Давити Г,,pl,он нанес ему несколько ударов, в том числе,,pl,в области груди,,pl,в результате которого человек умер,,pl,а затем также борются с ножами с Otar S.,,pl.

Выводы по результатам расследования, iż do tragicznej w skutkach bójki doszło w dniu 23 marca 2019r. w Gliśnie Wielkim (powiat bytowski) na skutek narastającego w tym dniu konfliktu pomiędzy obywatelem Ukrainy Ihorem S., a obywatelami Gruzji Otarem S. i Davitim G. W wyniku eskalacji tego konfliktu, Ihor S. podczas stoczonej na noże walki z Davitim G. zadał mu kilka ciosów nożem m.in. w okolice klatki piersiowej, w wyniku których to mężczyzna ten zmarł, a następnie tocząc walkę również na noże z Otarem S. zadając mu kilka ciosów nożem także w okolice klatki piersiowej usiłując go zabić spowodował u niego ciężkie obrażenia ciała zagrażające jego życiu. W wyniku tego drugiego starcia Ihor S. doznał natomiast średniego rodzaju obrażeń ciała. Do samego zdarzenia doszło w jednym z domów w Gliśnie Wielkim, w którym zamieszkiwali obywatele Gruzji i Ukrainy, a którzy na co dzień zatrudnieni byli w jednej z firm produkcyjnej na terenie Gliśna Wielkiego. Как установлено в ходе расследования, лидером конфликта был Давити Григорьевич.,,pl,кто в тот день находился под воздействием алкоголя,,pl,ведя себя агрессивно, он преследовал других граждан Украины, в том числе женщин. О событии,,pl,после драки с ножами,,pl,по просьбе Игоря С,,pl,полиция и скорая помощь были уведомлены владельцем дома,,pl,кто является гражданином Польши,,pl,Из вскрытия Давити Г,,pl, który w tym dniu znajdując się pod wpływem alkoholu, zachowując się agresywnie zaczepiał innych obywateli Ukrainy w tym kobiety. O zaistniałym zdarzeniu, po stoczonych walkach na noże, na prośbę Ihora S. policja oraz pogotowie ratunkowe zostały powiadomione przez właściciela domu, będącego obywatelem polski.

Z przeprowadzonej sekcji zwłok Davitiego G. wynika, что причиной его смерти стала остановка сердца и ишемический шок из-за колотых ран сердца,,pl,яремная вена и легкие,,pl,Однако полученные медицинские заключения показывают,,,pl,что травмы, полученные от Отар С.,,pl,нанес серьезный ущерб здоровью,,pl,это действительно угрожало его жизни,,pl,в то время как травмы, полученные Ihor S,,pl,приходится средний вред здоровью,,pl,что не угрожало его жизни,,pl,В результате действий, проведенных на месте происшествия прокуратурой и милицией,,pl, żyły szyjnej oraz płuc. Z uzyskanych opinii lekarskich wynika natomiast, że obrażenia ciała których doznał Otar S. stanowiły ciężki uszczerbek na zdrowiu, które realnie zagrażały jego życiu, natomiast obrażenia których doznał Ihor S. stanowiły średni uszczerbek na zdrowiu, które nie zagrażały jego życiu.

Na skutek działań przeprowadzonych na miejscu zdarzenia przez prokuratora i policję, для дальнейших доказательных целей были обеспечены, среди других,,pl,ножи,,pl,которые были использованы во время боя,,pl,на момент проведения мероприятия все участники драки находились под воздействием алкоголя,,pl,это Игорь С,,pl,было,,pl,Отар С,,en,Daviti G,,en,допрошенный в качестве подозреваемого, он не признал себя виновным в совершении преступления, в котором его обвиняли,,pl,в ходе сложных объяснений он подтвердил,,pl,что между ним,,pl,Davitim G,,en,и Отарем С,,bg,произошел обмен ударами,,pl. noże, które zostały użyte podczas zaistniałej bójki. Как установлено, w chwili zdarzenia wszyscy uczestnicy bójki znajdowali się pod wpływem alkoholu, to jest Ihor S. posiadał 0,26 promila alkoholu we krwi, Otar S. 1,26 promila alkoholu we krwi, a Daviti G. 1,3 promila alkoholu we krwi.

Ihor S. przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa; w toku złożonych wyjaśnień potwierdził, iż pomiędzy nim, a Davitim G. i Otarem S. doszło do wymiany ciosów, w tym przy użyciu noża, jednakże fakt zadania przez niego ciosów nożem wynikał jedynie z działań obronnych w obawie o swoje życie przed atakiem ze strony tych mężczyzn. Do popełnienia zarzucanego przestępstwa nie przyznał się również Otar S.; z jego wyjaśnień wynika, iż jego działania zmierzały jedynie do zażegnania konfliktu pomiędzy Ihorem S., a Davitim G., przy czym nie pamięta on czy trzymał w ręku nóż w chwili zadania mu ciosów nożem przez Ihora S.

Po przeprowadzeniu badań psychiatrycznych w warunkach ambulatoryjnych, biegli psychiatrzy orzekli, iż Ihor S. jak i Otar S. byli poczytalni w chwili popełnienia zarzucanych im przestępstw. Wobec Otara S. w dalszym ciągu stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, natomiast wobec Ihora S. na mocy decyzji sądu wcześniej zastosowany wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania został zamieniony na poręczenie majątkowe w kwocie 30 000 PLN. Ihor S. oraz Otar S. dotychczas nie byli karani sądownie.

Ihorowi S. za udział w bójce przy użyciu niebezpiecznego narzędzia podczas której dokonał zabójstwa Davitiego G. oraz usiłował dokonać zabójstwa Otara S. powodując u niego ciężkie obrażenia ciała grozi kara nawet do dożywotniego pozbawienia wolności. Otarowi S. natomiast za udział w bójce przy użyciu niebezpiecznego narzędzia podczas której spowodował u Ihora S. średnie obrażenia ciała grozi kara do 10 годам лишения свободы.

Пресс-секретарь

Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk