Komunikat Rzecznika Prasowego – PO IV WOS 0610.39.2019

Słupsk, dnia 10 grudnia 2019 r.

PO IV WOS 0610.39.2019

 

Komunikat nr 39/19
(dotyczy zabójstwa mieszkańca Lęborka)

 

W dniu 07 grudnia 2019r. na terenie Słupska oraz Zabrza zostało zatrzymanych łącznie 9 mężczyzn, którzy mogli mieć związek z zabójstwem mieszkańca Lęborka, to jest Wojciecha N., a którego zwłoki w dniu 08 grudnia 2019r. zostały ujawnione w kompleksie leśnym pomiędzy miejscowościami Siemianice i Jezierzyce.

Dokonane zatrzymania zostały przeprowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku we współpracy z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Słupsku oraz funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji w Gdańsku i były one poprzedzone szeregiem ustaleń realizowanych na terenie kilku miejscowości województwa pomorskiego.

Zatrzymane osoby to mieszkańcy Słupska oraz Trójmiasta, w większości bardzo dobrze znani Policji z uwagi na ich wcześniejszą karalność oraz powiazania ze światem przestępczym.

Trójce spośród zatrzymanych mężczyzn zostały przedstawione zarzuty udziału w zabójstwie Wojciecha N. Prócz tego części zatrzymanym zostały przedstawione zarzuty posiadania narkotyków, posiadania broni palnej gazowej, bądź zarzuty utrudniania śledztwa oraz zacierania śladów przestępstwa.

Po przeprowadzonych przesłuchaniach zatrzymanych osób, tutejsza Prokuratura w dniu 09 grudnia 2019r. zdecydowała o skierowaniu do Sądu Rejonowego w Słupsku p-ko czterem zatrzymanym mężczyzną wniosku o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec innych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju, dozoru policji lub poręczenia majątkowego.

Po rozpoznaniu niniejszych wniosków, Sąd w dniu 10 grudnia 2019r. zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztowania na okres 3 i 2 miesięcy wobec wszystkich podejrzanych, co do których taki wniosek został złożony.

Wszyscy występujący w sprawie podejrzani nie przyznają się do popełnienia zarzucanych im przestępstw.

Czynności w niniejszej sprawie początkowo prowadzone były przez Komendę Powiatową Policji w Lęborku i wiązały się one z zaginięciem Wojciecha N., który ostatnio był widziany w dniu 02 grudnia 2019r.

Za popełnienie zbrodni zabójstwa grozi kara nawet do dożywotniego pozbawienia wolności.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Słupsku

Paweł Wnuk