Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.4.2020

Слупск, из 08 Января 2020 R.

PO IV WOS 0610.4.2020

 

Сообщение № 4/20
(dotyczy przeniesienia w stan spoczynku dotychczasowego Prokuratora Okręgowego w Słupsku)

 

Pani prokurator Katarzyna Mądry w związku ze złożonym przez siebie wnioskiem o przeniesienie w stan spoczynku, z dniem 07 stycznia 2020r. udała się na prokuratorską emeryturę.

Pani prokurator Katarzyna Mądry aplikację prokuratorską rozpoczęła w 1985r. w Prokuraturze Rejonowej w Kętrzynie i następnie kontynuowała ją w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku, gdzie ukończyła ją w 1987r. W latach 1988 -1990 Вначале прокурор был назначен экспертом районной прокуратуры в Славно.,,pl,а затем,,pl,где в 1990,,pl,после окончания института она начала работать независимым прокурором,,pl,Тогда прокурор в 1996 году,,pl,начал работать в районной прокуратуре в Слупске,,pl,где она была впервые делегирована,,pl,а затем в 1997 году,,pl,она была назначена прокурором районной прокуратуры,,pl,В районной прокуратуре в Слупске прокурор в основном выполняла свои служебные обязанности в Департаменте судебных процессов,,pl, a potem

Район прокуратура в Слупске, gdzie w 1990r. po ukończeniu asesury rozpoczęła pracę na samodzielnym stanowisku prokuratora.

Następnie Pani prokurator w 1996r. rozpoczęła pracę w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, dokąd najpierw była delegowana, a potem w 1997r. uzyskała nominacje prokuratora Prokuratury Okręgowej.

W Prokuraturze Okręgowej w Słupsku Pani prokurator przede wszystkim swoje obowiązki służbowe wykonywała w Wydziale Postępowania Sądowego, где помимо надзора за работой прокуроров районных прокуратур она также предстала перед районными судами,,pl,Апелляционный и Верховный суд,,pl,венцом,,pl,Летняя карьера вашего прокурора была освещена в 2016 году,,pl,функции районного прокурора в Слупске,,pl,какую функцию она продолжала держать, пока она не ушла на пенсию,,pl,Прокурор Катарина Медри, выполняющая свои служебные обязанности на каждом этапе своей профессиональной карьеры, всегда давала полезные советы и содержательную поддержку,,pl, Apelacyjnymi oraz Sądem Najwyższym.

Ukoronowaniem 35 letniej kariery zawodowej Pani prokurator było objecie w 2016r. funkcji Prokuratora Okręgowego w Słupsku, którą to funkcję nieprzerwanie piastowała do momentu odejścia w stan spoczynku.

Pani prokurator Katarzyna Mądry wykonując swoje obowiązki służbowe na każdym etapie swojej kariery zawodowej zawsze służyła dobrą radą oraz wsparciem merytorycznym, а также оказался трудолюбивым человеком,,pl,добросовестный и дружелюбный,,pl, sumienna oraz koleżeńska.

Пресс-секретарь
Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk