Erklärung des Sprechers - PO IV WOS 0610.4.2021

Slupsk, von 08 Januar 2021 r.

PO IV WOS 0610.4.2021

Mitteilung Nr. 4/2021

(dotycz zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się kradzieżą samochodów ciężarowych na terenie Niemiec)

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do Sądu Okręgowego w Słupsku akt oskarżenia p-ko Sławomirowi Sz., Krzysztofowi P., Łukaszowi L., Piotrowi J., Waldemarowi Ch., Januszowi D., Piotrowi M., Marcinowi R. Danielowi R., Andrzejowi Sz., Tomaszowi B., Dacjanowi H., Bartłomiejowi R., Sławomirowi H., Waldemarowi T., Rafałowi Cz., Arturowi Ch., Witoldowi K., Szymonowi W., Rafałowi B., Rafałowi S., Jakubowi G., Patrykowi O., Czesławowi N. oraz Andrzejowi P. w związku z popełnieniem szeregu przestępstw w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, a dotyczących m.in. kradzieży oraz paserstwa 21 samochodów ciężarowych oraz naczep.

Oskarżeni to przede wszystkim mieszkańcy województwa pomorskiego, głównie Kaszub, także Słupska, ale również województwa wielkopolskiego oraz śląskiego w wieku od 32 von 80 Jahr.

Według ustaleń śledztwa działalność oskarżonych obejmowała okres czasu od stycznia 2014r. do lutego 2017r. i była ona prowadzona głównie na terenie Niemiec gdzie kradzione były samochody ciężarowe oraz na terenie Kaszub, gdzie samochody te były potem rozbierane na części. Jak ustalono część skradzionych samochodów była również przemalowywana, zmieniane im były oznaczenia fabryczne, a po sfałszowaniu dokumentacji pojazdu były one następnie sprzedawane do odbiorców na terenie Polski oraz innych krajów Europy, głównie Europy Wschodniej .

Z poczynionych ustaleń wynika również, iż oskarżeni podzieleni byli na mniejsze grupki osób według specjalności, to jest na osoby, które w Niemczech zajmowały się kradzieżą samochodów, Menschen, które zajmowały się przeprowadzaniem samochodów do Polski przez granicę, Menschen, które zajmowały się rozbieraniem ich na części, przerabianiem i sprzedażą, oraz na jeszcze inne osoby, które zajmowały się “praniem brudnych ” pieniędzy pochodzących z tego procederu. Do ponownej sprzedaży skradzionych samochodów ciężarowych oraz do „prania brudnych” pieniędzy wykorzystywano tzw. „słupów”, którzy w tym celu zakładali fikcyjne firmy.

Przeprowadzone śledztwo wykazało, iż na czele niniejszej grupy przestępczej stał Sławomir Sz. oraz Krzysztof P., sprawcy przestępstw z ich popełnienia uczynili sobie źródło stałego dochodu, kradzieżą padały głównie samochody ciężarowe m-ki MAN spełniające wymogi środowiskowe, a wartość skradzionych samochodów ciężarowych oraz naczep wyceniono na około 12 mln PLN.

Przeprowadzone śledztwo pozwoliło na odzyskanie prawie połowy skradzionych pojazdów.

Szefowie grupy przestępczej przesłuchani w charakterze podejrzanych, to jest Sławomir Sz. oraz Krzysztof P. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw oraz odmówili złożenia wyjaśnień. Pozostali członkowie grupy przestępczej również w większości nie przyznawali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. Do popełnienia zarzucanych im czynów przyznało się zaledwie kilku oskarżonych, których wyjaśnienia w dużej mierze pozwoliły na wyjaśnienie przedmiotu sprawy oraz wzajemnych powiązań panujących pomiędzy poszczególnymi członkami tej grupy.

Spośród występujących w sprawie oskarżonych jedna osoba wciąż jest tymczasowo aresztowana; wobec kilku pozostałych oskarżonych na etapie prowadzonego śledztwa stosowane były tymczasowe aresztowania, które następnie zostały pozamieniane na środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym takie jak dozór policji, zakaz opuszczania kraju jak i poręczenie majątkowe o wartości nawet 500 000 PLN. Szefowie grupy przestępczej, to jest Sławomir Sz. oraz Krzysztof P., a także kilku innych oskarżonych obecnie odbywają kary pozbawienia wolności do innych spraw.

Większość występujących w sprawie oskarżonych, w tym Sławomir Sz. oraz Krzysztof P. byli wcześniej karani sądownie, głównie za przestępstwa p-ko mieniu. Na poczet przyszłych kar oraz roszczeń majątkowych prokuratura na mieniu oskarżonych, w tym na nieruchomościach dokonała zabezpieczenia majątkowego o wartości prawie 10 mln PLN.

Śledztwo w sprawie prowadzone było od 2017r. kiedy to słupska Policja zatrzymała jedną osobę, która poruszała się skradzionym w Niemczech samochodem ciężarowym m-ki MAN. Sprawa ta następnie rozrosła się do ogromnych rozmiarów, do prowadzenia której przez Prokuratora Generalnego została powołana specjalna grupa śledcza, która na co dzień współpracowała z niemieckimi prokuratorami i policjantami.

Akta główne niniejszej sprawy obejmują 72 tomy, w których zgromadzono łącznie prawie 15 000 stron różnego rodzaju dokumentacji. Akt oskarżenia w tej sprawie sporządzono na prawie 250 stronach. Postępowanie w tej sprawie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Słupsku prowadzone było przez Centralne Biuro Śledcze Policji z Delegaturą w Słupsku.

Oskarżonym za popełnienie zarzucanych im przestępstw grozi kara nawet do 15 Jahren Haft verurteilt.

Sprecher

Staatsanwaltschaft am Amtsgericht in Slupsk

Paweł Wnuk