Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.41.2019

Слупск, из 23 Декабрь 2019 R.

PO IV WOS 0610.41.2019

Сообщение № 41/19

(проблемы śmiertelnego wypadku przy pracach wydobywczych w Wiklinie)

 

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do słupskiego sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko Jarosławowi B. (лет 46) w związku z zaniedbaniami przy organizacji pracy, które doprowadziły do wypadku w Wiklinie, podczas którego śmierć poniósł Andrzej N.

Do zdarzenia doszło w dniu 08 stycznia 2019r. w Wiklinie na terenie odkrywkowego zakładu górniczego podczas wydobywania piasku metodą podkopywania za pomocą koparki jednonaczyniowej. Wtedy to, во время открытых работ и погрузки выкопанного песка в грузовик, в какой-то момент склон сполз с лицевой стороны шахты,,pl,который затем накрыл Анджей Н. Несмотря на немедленную спасательную операцию, проведенную другими людьми, работающими в районе этого горного завода, однако, этот человек не был спасен.,,pl,Вскрытие Анджей Н,,pl, która następnie przysypała Andrzeja N. Pomimo natychmiast rozpoczętej akcji ratunkowej prowadzonej przez inne osoby pracujące na terenie niniejszego zakładu górniczego nie zdołano jednakże uratować mężczyzny.

Z przeprowadzonej sekcji zwłok Andrzeja N. wynika, iż przyczyną jego śmierci było uduszenie na skutek przysypania materiałem skalnym wymieszanym z nakładałem w wyniku osunięcia się tego nakładu do wyrobiska. Z przeprowadzonych badań na zawartość alkoholu we krwi pobranej ze zwłok Andrzeja N. wynika, iż mężczyzna ten podczas wykonywanej przez niego pracy był trzeźwy.

Z uzyskanego w sprawie sprawozdania z prac Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku oraz z uzyskanej w sprawie opinii biegłego z zakresu BHP wynika, iż Jarosław B. jako pracodawca oraz właściciel zakładu górniczego, a także jako osoba sprawująca dozór oraz nadzór nad ruchem zakładu górniczego nie dopełnił szeregu wynikających z tego obowiązków, a w szczególności dopuścił w dniu tragedii Andrzeja N. do pracy w sytuacji, gdy nie usunięto nadkładu przed frontem eksploatacyjnym, co spowodowało powstanie zwałowisk nadkładu i przekroczenie dopuszczalnej wysokości ściany eksploatacyjnej.

Z uzyskanej w sprawie opinii biegłego z zakresu BHP wynika ponadto, iż Jarosław B. dopuścił Andrzeja N. do prac wydobywczych bez ukończenia przez niego szkolenia okresowego w dziedzinie BHP, bez uzyskania upoważnienia kierownika ruchu zakładu górniczego do obsługi koparki oraz bez uzyskania stosownego w tym względzie orzeczenia lekarskiego, a nadto, iż Jarosław B. nie sprawował w sposób wystarczający bezpośredniego nadzoru nad zleconymi Andrzejowi N. szczególnie niebezpiecznymi pracami.

Jarosław B. przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, а затем отказался давать объяснения и ответы на вопросы прокурора,,pl,Ярославу Б.,,pl,никакие меры предосторожности не были приняты,,pl,против будущих наказаний и претензий о возмещении убытков, имущественная безопасность была применена путем конфискации грузовика Renault стоимостью приблизительно 100 000 злотых,,pl,пока он не был наказан в суде,,pl,Это будет за Jarosławowi B,,ha,преступление не обеспечения безопасности труда,,pl,что, в свою очередь, привело к непреднамеренной причине смерти Анджея Н.,,pl.

Wobec Jarosława B. nie stosowano żadnego ze środków zapobiegawczych; na poczet przyszłej kary oraz roszczeń odszkodowawczych wobec w/w zastosowano zabezpieczenie majątkowe poprzez zajęcie samochodu ciężarowego m-ki Renault o wartości około 100 000 PLN.

Jarosław B. dotychczas nie był karany sądownie.

Za zarzucane Jarosławowi B. przestępstwo niezapewnienia bezpieczeństwa pracy, które z kolei doprowadziło do nieumyślnego spowodowania śmierci Andrzeja N. ему грозит кара до,,hr,Павел Внук,,pl,несчастный случай на шахте в Wicker,,pl,Районная прокуратура в Слупске направила в Ярославский районный суд обвинительный акт против Ярослава Б,,pl,из-за небрежности в организации труда,,pl,что привело к аварии Wicker,,pl,во время которого Анджей Н умер,,pl,в Wicker на поверхности карьера при добыче песка с помощью выемки с использованием одноковшового экскаватора,,pl 5 годам лишения свободы.

 

Пресс-секретарь
Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk