Erklärung des Sprechers - PO IV WOS 0610.42.2018

Slupsk, von 2 Juli 2018 r.

PO IV WOS 0610.42.2018

Mitteilung Nr. 42/18

(bezieht sich auf die Anklage wegen Baumfällung in Leba,,pl,dass die Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk eine Anklage gegen den 62-jährigen Jerzy R,,pl,und gegen die 46-jährige Maria V,,pl,im Verdacht, in der Gemüse- und Tierwelt in beträchtlichen Größen zu vernichten,,pl,dass die Beklagten das Fällen von Bäumen auf ihren eigenen Grundstücken im Küstengebiet von Leba in Auftrag gegeben haben, um das Naturschutzgesetz zu ändern,,pl,erlauben, Bäume auf privaten Eigenschaften zu schneiden,,pl )

 

Mit Bezug auf den Inhalt der Mitteilung Nr. 26/18 von 27 2018r Marke,,pt,Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk,,pl,in Słupsk,,pl,Es regelt Kunst,,pl,April 2018,,pl,Bezirksstaatsanwalt,,pl,2018r Marke,,pt,Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk,,pl,in Słupsk,,pl,Es regelt Kunst,,pl,April 2018,,pl,Bezirksstaatsanwalt,,pl. informuję, iż Prokuratura Okręgowa w Słupsku wniosła do sądu akt oskarżenia przeciwko 62-letniemu Jerzemu R. oraz przeciwko 46-letniej Marii V. podejrzanych o spowodowanie zniszczenia w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach, tj. für Handlungen des Artikels. 181§ 1 Monat , der noch mit einer Strafe von 5 Jahren Haft verurteilt.

Während der Untersuchung wurde festgestellt,, iż oskarżeni zlecili wycinkę drzew na własnych działkach usytuowanych w pasie nadbrzeżnym w Łebie mając na uwadze zmianę Ustawy o ochronie przyrody, zezwalającej na wycinanie drzew na prywatnych posesjach, jeżeli nie jest to związane z prowadzona działalnością gospodarczą. Nie wzięli jednak pod uwagę zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego, z których wynikało, że na terenie ich działek znajdują się tereny leśne oraz siedliska przyrodnicze flory i fauny , będące pod ochroną.

Oskarżeni do końca postępowania przygotowawczego nie przyznali się do zarzuconych im czynów stwierdzając, iż nie wiedzieli o występujących na terenach tych działek cennych przyrodniczo okazów fauny i flory.

wz Rzecznik prasowy

Jacek Korycki