Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.42.2018

Slupsk, of 2 July 2018 r.

PO IV WOS 0610.42.2018

Communication No. 42/18

(relates to the indictment regarding tree felling in Łeba,,pl,that the District Prosecutor's Office in Słupsk brought an indictment against the 62-year-old Jerzy R,,pl,and against 46-year-old Maria V,,pl,suspected of causing destruction in the vegetable and animal world in considerable sizes,,pl,that the defendants commissioned felling of trees on their own plots located in the coastal belt in Łeba, with a view to amending the Nature Protection Act,,pl,allowing to cut trees on private properties,,pl )

 

With reference to the content of the message No 26/18 of 27 2018r brand,,pt,District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,in Słupsk,,pl,It regulates art,,pl,April 2018,,pl,District Prosecutor,,pl. informuję, iż Prokuratura Okręgowa w Słupsku wniosła do sądu akt oskarżenia przeciwko 62-letniemu Jerzemu R. oraz przeciwko 46-letniej Marii V. podejrzanych o spowodowanie zniszczenia w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach, which means. for acts of Article. 181§ 1 month , which carries a penalty of 5 years imprisonment.

During the investigation it was found, iż oskarżeni zlecili wycinkę drzew na własnych działkach usytuowanych w pasie nadbrzeżnym w Łebie mając na uwadze zmianę Ustawy o ochronie przyrody, zezwalającej na wycinanie drzew na prywatnych posesjach, jeżeli nie jest to związane z prowadzona działalnością gospodarczą. Nie wzięli jednak pod uwagę zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego, z których wynikało, że na terenie ich działek znajdują się tereny leśne oraz siedliska przyrodnicze flory i fauny , będące pod ochroną.

Oskarżeni do końca postępowania przygotowawczego nie przyznali się do zarzuconych im czynów stwierdzając, iż nie wiedzieli o występujących na terenach tych działek cennych przyrodniczo okazów fauny i flory.

wz Rzecznik prasowy

Jacek Korycki