Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.42.2018

Слупск, из 2 Июль 2018 R.

PO IV WOS 0610.42.2018

Сообщение № 42/18

(относится к обвинительному заключению в отношении рубки деревьев в Łeba,,pl,что районная прокуратура в Слупске предъявила обвинительный акт против 62-летнего Ежи Р,,pl,и против 46-летней Марии V,,pl,подозреваемых в разрушении в растительном и животном мире в значительных размерах,,pl,что обвиняемые поручили вырубку деревьев на своих участках, расположенных в прибрежном поясе в Лебе, с целью внесения поправок в Закон о защите природы,,pl,позволяя вырубать деревья в частных домах,,pl )

 

Что касается содержания сообщения Нет 26/18 из 27 Марка 2018р,,pt,Прокуратура района в Слупске,,pl,в Слупске,,pl,Он регулирует искусство,,pl,Апрель 2018 года,,pl,Прокурор округа,,pl,Марка 2018р,,pt,Прокуратура района в Слупске,,pl,в Слупске,,pl,Он регулирует искусство,,pl,Апрель 2018 года,,pl,Прокурор округа,,pl,Марка 2018р,,pt,Прокуратура района в Слупске,,pl,в Слупске,,pl,Он регулирует искусство,,pl,Апрель 2018 года,,pl,Прокурор округа,,pl. informuję, iż Prokuratura Okręgowa w Słupsku wniosła do sądu akt oskarżenia przeciwko 62-letniemu Jerzemu R. oraz przeciwko 46-letniej Marii V. podejrzanych o spowodowanie zniszczenia w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach, TJ. за действия статьи. 181§ 1 месяц , которая несет наказание в виде 5 годам лишения свободы.

В ходе расследования было установлено,, iż oskarżeni zlecili wycinkę drzew na własnych działkach usytuowanych w pasie nadbrzeżnym w Łebie mając na uwadze zmianę Ustawy o ochronie przyrody, zezwalającej na wycinanie drzew na prywatnych posesjach, jeżeli nie jest to związane z prowadzona działalnością gospodarczą. Nie wzięli jednak pod uwagę zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego, z których wynikało, że na terenie ich działek znajdują się tereny leśne oraz siedliska przyrodnicze flory i fauny , będące pod ochroną.

Oskarżeni do końca postępowania przygotowawczego nie przyznali się do zarzuconych im czynów stwierdzając, iż nie wiedzieli o występujących na terenach tych działek cennych przyrodniczo okazów fauny i flory.

wz Rzecznik prasowy

Яцек Korycki