Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.44.2018

Slupsk, of 10 July 2018 r.

PO IV WOS 0610.44.2018

 

Communication No. 44/18
( dot. znęcania się nad psem w gm. Miastko)

 

Prokurator Rejonowy w Miastku nadzorował dochodzenie prowadzone przeciwko 20-letniemu Leszkowi C. is suspected of, that:
– on 17 May 2018 r. w Miłocicach, gm. Miastko wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą, poprzez bicie pięściami oraz nieustalonym narzędziem po głowie oraz duszenie przy użyciu linki i przygniatanie głowy nogą, znęcał się nad psem rasy mieszanej, czym doprowadził do jego śmierci, that means. a crime under Article. 35 paragraph. 1a w zb. Article. 35 paragraph. 1 ustawy o ochronie zwierząt w zw. Article. 11§2 kk

– on 17 May 2018 roku w Miłocicach, gmina Miastko, używał groźby bezprawnej pobicia oraz zabójstwa wobec świadków w/w czynu, w celu wywarcia na nich wpływu i zmuszenia do zaniechania powiadomienia organów ścigania o okolicznościach tego czynu i jego sprawcach, that means. a crime under Article. 245 kk

– on 19 May 2018 roku w ruchu lądowym, na drodze publicznej w Miłocicach, gm. Miastko, prowadził pojazd mechaniczny znajdując się w stanie nietrzeźwości wynoszącym 0,45 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu oraz pomimo wydania przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego – funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Miastku polecenia zatrzymania tego pojazdu przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych, nie zatrzymał się niezwłocznie i kontynuował jazdę, that means. a crime under Article. 178a§1 kk w zb. Article. 178b kk w zw. Article. 11§2 kk.

W toku tego postępowania przedstawiono również zarzut 54-letniemu Jędrzejowi M. o to, that: on 17 May 2018 r. w Miłocicach gm. Miastko, działając wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą, poprzez bicie pięściami oraz nieustalonym narzędziem po głowie oraz duszenie przy użyciu linki i przygniatanie głowy nogą, znęcał się nad psem rasy mieszanej, czym doprowadził do jego śmierci, that means. a crime under Article. 35 paragraph. 1a w zb. Article. 35 paragraph. 1 ustawy o ochronie zwierząt w zw. Article. 11§2 kk.

W stosunku do Leszka C. from 24 May 2018 r. stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W chwili obecnej nadal przebywa on w areszcie.

On 5 July 2018 r. prokurator skierował przeciwko w/w akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Miastku.

Leszkowi C. za zarzucane mu przestępstwa grozi kara do 5 years imprisonment.
Jędrzejowi M. penalty of imprisonment for 3.

wz Rzecznik prasowy
Jacek Korycki