Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.44.2018

Слупск, из 10 Июль 2018 R.

PO IV WOS 0610.44.2018

 

Сообщение № 44/18
( точка. znęcania się nad psem w gm. Мястко)

 

Prokurator Rejonowy w Miastku nadzorował dochodzenie prowadzone przeciwko 20-letniemu Leszkowi C. подозревается в, тот:
– на 17 Мочь 2018 R. w Miłocicach, gm. Miastko wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą, poprzez bicie pięściami oraz nieustalonym narzędziem po głowie oraz duszenie przy użyciu linki i przygniatanie głowy nogą, znęcał się nad psem rasy mieszanej, czym doprowadził do jego śmierci, TJ. преступления, предусмотренного статьей. 35 пункт. 1a w zb. Статьи. 35 пункт. 1 ustawy o ochronie zwierząt w zw. Статьи. 11§ 2. кк

– на 17 Мочь 2018 roku w Miłocicach, gmina Miastko, używał groźby bezprawnej pobicia oraz zabójstwa wobec świadków w/w czynu, w celu wywarcia na nich wpływu i zmuszenia do zaniechania powiadomienia organów ścigania o okolicznościach tego czynu i jego sprawcach, TJ. преступления, предусмотренного статьей. 245 KK

– на 19 Мочь 2018 roku w ruchu lądowym, na drodze publicznej w Miłocicach, gm. Мястко, prowadził pojazd mechaniczny znajdując się w stanie nietrzeźwości wynoszącym 0,45 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu oraz pomimo wydania przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego – funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Miastku polecenia zatrzymania tego pojazdu przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych, nie zatrzymał się niezwłocznie i kontynuował jazdę, TJ. преступления, предусмотренного статьей. 178a§1 kk w zb. Статьи. 178b kk w zw. Статьи. 11§ 2. кк.

W toku tego postępowania przedstawiono również zarzut 54-letniemu Jędrzejowi M. o to, тот: на 17 Мочь 2018 R. w Miłocicach gm. Мястко, działając wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą, poprzez bicie pięściami oraz nieustalonym narzędziem po głowie oraz duszenie przy użyciu linki i przygniatanie głowy nogą, znęcał się nad psem rasy mieszanej, czym doprowadził do jego śmierci, TJ. преступления, предусмотренного статьей. 35 пункт. 1a w zb. Статьи. 35 пункт. 1 ustawy o ochronie zwierząt w zw. Статьи. 11§ 2. кк.

W stosunku do Leszka C. от 24 Мочь 2018 R. stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W chwili obecnej nadal przebywa on w areszcie.

На 5 Июль 2018 R. prokurator skierował przeciwko w/w akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Miastku.

Leszkowi C. za zarzucane mu przestępstwa grozi kara do 5 годам лишения свободы.
Jędrzejowi M. наказание в виде лишения свободы на 3.

wz Rzecznik prasowy
Яцек Korycki