Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.45.2019

Slupsk, of 31 December 2019 r.

PO IV WOS 0610.45.2019

Communication No. 45/2019

(refer to the tragedy in Suszek,,pl,In the investigation regarding the tragedy in Suszek, the District Prosecutor's Office in Słupsk introduced Andrzej N,,pl,allegation of committing an offense of failure to fulfill official duties by not transferring in the period immediately preceding the occurrence of a weather break in the Pojnice district of the weather alert about the upcoming storm to the lower level of crisis management,,pl,which alert was previously given to him from the Provincial Center for Crisis Management in Gdańsk,,pl,Andrzej N,,pl)

 

W związku z tragedią w Suszku, The District Prosecutor's Office in Słupsk sent a bill of indictment to Andrzej N. to the District Court in Chojnice,pl, Włodzimierzowi D. oraz Mateuszowi I.

Andrzej N. został oskarżony o popełnienie przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych poprzez nieprzekazanie w okresie bezpośrednio poprzedzającym zaistniałe załamanie pogodowe na terenie powiatu chojnickiego alertu pogodowego o nadchodzącej nawałnicy na niższy szczebel zarządzania kryzysowego, który to alert został mu wcześniej przekazany z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku.

Andrzej N. to emerytowany już obecnie, były Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Chojnicach, do obowiązków którego m.in. należało wtedy przekazywanie na niższy szczebel zarządzania alertów pogodowych.

Włodzimierz D. oraz Mateusz I. zostali natomiast oskarżeni o popełnienie przestępstwa umyślnego narażenia uczestników obozu harcerskiego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz doprowadzenia do nieumyślnego spowodowania śmierci dwóch harcerek i nieumyślnego spowodowania różnego rodzaju obrażeń ciała u kolejnych kilkudziesięciu harcerzy. Przedstawione Włodzimierzowi D. oraz Mateuszowi I zarzuty popełnienia przestępstwa wiążą się z niewłaściwą organizacją obozu harcerskiego, w tym z niewłaściwie przeprowadzoną akcją ewakuacyjną podczas zaistniałej nawałnicy.

Podczas tragedii Mateusz I. pełnił funkcję komendanta obozu harcerskiego, a Włodzimierz D. funkcję zastępcy komendanta tego obozu.

Andrzej N. przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, and then he submitted explanations in accordance with the actual state of affairs set out in the case,,pl,Summer, then retired Director of the Security and Crisis Management Department of the Poviat Starosty in Chojnice,,pl,to the duties of which, among others,,pl,it was then necessary to transfer to the lower management level of weather alerts,,pl,Andrzej N,,pl,In the case, the evidence activities planned by the prosecutor are still being implemented,,pl,after which further decisions will be made,,pl.

Włodzimierz D. oraz Mateusz I. przesłuchani w charakterze podejrzanych natomiast nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw, a następnie odmówili złożenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.

Wobec powyżej wskazanych oskarżonych nie zastosowano żadnego ze środków zapobiegawczych.

Andrzejowi N. za popełnienie zarzucanego mu przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do lat 3, natomiast Włodzimierzowi D. oraz Mateuszowi I. kara pozbawienia wolności od 3 m-cy do lat 5.

Wnosząc p-ko wyżej wymienionym osobom akt oskarżenia do Sądu prokurator jednocześnie podjął decyzję o wyłączeniu do odrębnego prowadzenia materiału dowodowego p-ko synoptykom z IMGW w Krakowie Grzegorzowi M. i Witoldowi W. oraz p-ko synoptykowi centrum nadzoru operacyjnego z IMGW w Warszawie Marii M. W powyższym zakresie prokurator nadal będzie kontynuował śledztwo, w toku którego będą realizowane zaplanowane przez niego czynności postępowania przygotowawczego.

Śledztwo w powyższym przedmiocie powinno zostać zakończone do końca lutego 2020r.

 

Spokesman
District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk