Erklärung des Sprechers - PO IV WOS 0610.46.2018

Slupsk, von 23 Juli 2018 r.

PO IV WOS 0610.46.2018

Mitteilung Nr. 46/18
( dot. posiadania i udzielania narkotyków w Miastku)

 

Auf 12 Juli 2018 r. funkcjonariusze Komisariatu Policji w Miastku uzyskali informację, że 60-letni mieszkaniec Miastka może znajdować się w posiadaniu znacznych ilości narkotyków. W toku przeprowadzonych przeszukań ujawniono i zabezpieczono ok. 1 kg marihuany i niemal półtora kilograma amfetaminy, und 17 sztuk tabletek ekstazy.

W toku dalszych czynności procesowych ustalono, że sprawca może znajdować się w posiadaniu jeszcze większych ilości narkotyków w związku z czym przeprowadzone zostały kolejne przeszukania w trakcie których ujawniono dodatkowo ponad 3 kilogramy amfetaminy.

Sprawca przestępstwa został zatrzymany, przedstawiono mu zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków, tj. przestępstwa z art. 62 Absatz. 2 Gesetz zur Bekämpfung der Drogensucht. Przedstawiono mu również zarzut udzielenia innej osobie środków odurzających i substancji psychotropowych, tj. przestępstwa z art. 58 Absatz. 1 Gesetz zur Bekämpfung der Drogensucht. Prokurator wystąpił z wnioskiem o zastosowanie w stosunku do w/w tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy w Miastku podzielił argumentację prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 Monat.

W toku postępowania zatrzymano również mieszkankę Miastka, która pomagała w ukryciu i przechowywaniu narkotyków. Ustalono również, że podejrzany udzielił jej narkotyków w znacznej ilości. W związku z powyższym przedstawiono jej zarzuty z art. 62 Absatz. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz z art. 18§3 kk w zw. Artikel. 62 Absatz. 2 Gesetz zur Bekämpfung der Drogensucht. W stosunku do tego podejrzanego prokurator zastosował dozór policji i zakaz opuszczania kraju.
Miastecka Policja pod nadzorem Prokuratora Rejonowego w Miastku prowadzi aktualnie intensywne czynności śledcze mające na celu ujęcie osób, które w/w narkotyki wprowadziły do obrotu, jak również osób, które zajmowały się ich dystrybucją.

Podejrzanym za zarzucane przestępstwa grozi kara do 10 Jahren Haft verurteilt.
Jest to pierwszy od wielu lat przypadek ujawnienia na terenie Miastka tak znacznych ilości narkotyków.

 

wz Rzecznik prasowy
Jacek Korycki