Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.47.2018

Слупск, из 30 Июль 2018 R.

PO IV WOS 0610.47.2018

Dot. PK XV BPK 0611.2018

Сообщение № 47/18

( точка. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом)

 

На 24 Июль 2018 R. Prokuratura Rejonowa w Bytowie wszczęła śledztwo w sprawie wypadku drogowego w dniu 22 lipca 2018r. w Osławie Dąbrowa, gdzie śmierć ponieśli bracia w wieku 33 в 25 лет, TJ. акт статьи. 177§ 2 Уголовного кодекса в совокупности. Статьи. 177§ 1 месяц.

Z dotychczasowym ustaleń wynika, iż kierujący motocyklem marki Honda CBR jadąc z nadmierną prędkością i pokonując łuk drogi w prawo, nie zapanował nad pojazdem i zjechał do lewej krawędzi jezdni uderzając w krawężnik.

W toku dalszych czynności procesowych koniecznym będzie w szczególności uzyskanie opinii biegłego specjalisty w celu ustalenia stanu technicznego pojazdu przed wypadkiem, przesłuchanie ewentualnych świadków zdarzenia oraz uzyskanie opinii w zakresie ustalenia zawartości alkoholu lub środków odurzających zarówno kierującego jak i pasażera motocykla.

 

Представитель

Яцек Korycki