Komunikat Rzecznika Prasowego – PO IV WOS 0610.49.2018

Słupsk, dnia 14 sierpnia 2018r.

PO IV WOS 0610.49.2018

 

Komunikat nr 49/18

(dotyczy sędziego z Kościerzyny skazanego za przestępstwa o charakterze korupcyjnym)

 

W dniu dzisiejszym Prokuratura Okręgowa w Słupsku została powiadomiona przez Sąd Rejonowy w Koszalinie o tym, iż Janusz K. – były sędzia Sądu Rejonowego w Kościerzynie, który został skazany za popełnienie przestępstw o charakterze korupcyjnym, w dniu 13 sierpnia 2018r. o godzinie 14.50 stawił się do Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim,  celem odbycia orzeczonych wobec niego 3 kar pozbawienia wolności, to jest kary: 2 lat pozbawienia wolności, roku i 6 miesięcy pozbawiania wolności oraz kary 10 miesięcy pozbawienia wolności.

Dla przypomnienia, Janusz K. pierwotnie został przez Sąd Rejonowy w Koszalinie  skazany za popełnienie w sumie czterech przestępstw o charakterze korupcyjnym dotyczących przyjęcia korzyści majątkowych w łącznej kwocie  140 000 PLN oraz ryby w galarecie.

Na skutek kasacji obrońcy skazanego Sąd Najwyższy w dniu 12 czerwca 2018r. uchylił zaskarżony wyrok w części dotyczącej jednego przestępstwa mu przypisanego, to jest przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie  30 000 PLN oraz nakazał zwolnienie skazanego z Zakładu Karnego.

Skazany obecnie ma do odbycia 3 kary jednostkowe  pozbawienia wolności, to jest kary: 2 lat pozbawienia wolności, roku i 6 miesięcy pozbawiania wolności oraz kary 10 miesięcy pozbawienia wolności, o zarządzenie wykonania których  do Sądu Rejonowego w Koszalinie występowała również Prokuratura Okręgowa w Słupsku.

Zarządzenie w tym przedmiocie Sąd Rejonowy w Koszalinie wydał w dniu 21 czerwca 2018r.  oraz zarządzenie zmieniające w dniu  03 lipca 2018r. wzywając tym samym skazanego do stawienia się w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim w dniu 08 sierpnia 2018r.

W związku z tym, iż skazany nie stawił się do odbycia kary w wyznaczonym do tego terminie, to jest w dniu 08 sierpnia 2018r., to Prokuratura Okręgowa w Słupsku jeszcze w dniu 09 sierpnia 2018r. wystąpiła do Sądu Rejonowego w Koszalinie z wnioskiem o wydanie zarządzenia o zatrzymaniu skazanego oraz o jego przymusowym doprowadzeniu.

Wniosek ten został rozpoznany przez Sąd Rejonowy w Koszalinie w dniu 13 sierpnia 2018r. w związku z czym zostało wydane zarządzenie o zatrzymaniu skazanego oraz o jego przymusowym doprowadzeniu do Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim.

Śledztwo w tej sprawie było prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Słupsku, która po przeprowadzonym postępowaniu przygotowawczego wniosła przeciwko Januszowi K. akt oskarżenia do Sądu. Sprawa Janusza K. rozpoznawana była przed Sądem Rejonowym w Koszalinie.

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Słupsku

Paweł Wnuk