Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.49.2018

Slupsk, of 14 sierpnia 2018r.

PO IV WOS 0610.49.2018

 

Communication No. 49/18

(concerns judge from Kościerzyna, convicted of corruption offenses,,pl,Today, the District Prosecutor's Office in Słupsk has been notified by the District Court in Koszalin about this,,pl,that Janusz K,,pl,former judge of the District Court in Kościerzyna,,pl,who was convicted of committing crimes of a corrupt nature,,pl,he went to the Detention Center in Starogard Gdański,,pl,the purpose of serving judgments against him,,pl,punishments of imprisonment,,pl,this is punishment,,pl,months of deprivation of liberty and punishment,,pl,Janusz K,,pl)

 

W dniu dzisiejszym Prokuratura Okręgowa w Słupsku została powiadomiona przez Sąd Rejonowy w Koszalinie o tym, iż Janusz K. – były sędzia Sądu Rejonowego w Kościerzynie, który został skazany za popełnienie przestępstw o charakterze korupcyjnym, on 13 sierpnia 2018r. at 14.50 stawił się do Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim, celem odbycia orzeczonych wobec niego 3 kar pozbawienia wolności, to jest kary: 2 years imprisonment, roku i 6 miesięcy pozbawiania wolności oraz kary 10 months imprisonment.

Dla przypomnienia, Janusz K. pierwotnie został przez Sąd Rejonowy w Koszalinie skazany za popełnienie w sumie czterech przestępstw o charakterze korupcyjnym dotyczących przyjęcia korzyści majątkowych w łącznej kwocie 140 000 PLN oraz ryby w galarecie.

Na skutek kasacji obrońcy skazanego Sąd Najwyższy w dniu 12 June 2018,,pl,concerns the beating of a Turkish citizen in Bytów,,pl,The District Prosecutor's Office in Bytów oversees the investigation in connection with the beating of a Turkish citizen,,pl,which took place at the beginning of May 2018,,pl,in one of the kebab bars in Bytów,,pl,In connection with the beating of a Turkish citizen, the charges of committing the crime were presented to two people,,pl,this is Daniel K,,pl,and Mariusz G,,pl,According to investigative findings, these people by hitting their fists and digging the whole body,,pl,as well as a wooden stick,,pl. uchylił zaskarżony wyrok w części dotyczącej jednego przestępstwa mu przypisanego, to jest przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 30 000 PLN oraz nakazał zwolnienie skazanego z Zakładu Karnego.

Skazany obecnie ma do odbycia 3 kary jednostkowe pozbawienia wolności, to jest kary: 2 years imprisonment, roku i 6 miesięcy pozbawiania wolności oraz kary 10 months imprisonment, o zarządzenie wykonania których do Sądu Rejonowego w Koszalinie występowała również Prokuratura Okręgowa w Słupsku.

Zarządzenie w tym przedmiocie Sąd Rejonowy w Koszalinie wydał w dniu 21 June 2018,,pl,concerns the beating of a Turkish citizen in Bytów,,pl,The District Prosecutor's Office in Bytów oversees the investigation in connection with the beating of a Turkish citizen,,pl,which took place at the beginning of May 2018,,pl,in one of the kebab bars in Bytów,,pl,In connection with the beating of a Turkish citizen, the charges of committing the crime were presented to two people,,pl,this is Daniel K,,pl,and Mariusz G,,pl,According to investigative findings, these people by hitting their fists and digging the whole body,,pl,as well as a wooden stick,,pl. oraz zarządzenie zmieniające w dniu 03 lipca 2018r. wzywając tym samym skazanego do stawienia się w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim w dniu 08 sierpnia 2018r.

W związku z tym, iż skazany nie stawił się do odbycia kary w wyznaczonym do tego terminie, to jest w dniu 08 sierpnia 2018r., is the District Prosecutor's Office in Słupsk on the day,,pl,applied to the District Court in Koszalin with a motion to issue an order on detaining the convicted person and about his forcing,,pl,This application was recognized by the District Court in Koszalin on,,pl,in connection with which an order was issued about the detainee's detention and about his compulsory getting to the Detention Center in Starogard Gdański,,pl,The investigation in this case was conducted by the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl 09 sierpnia 2018r. wystąpiła do Sądu Rejonowego w Koszalinie z wnioskiem o wydanie zarządzenia o zatrzymaniu skazanego oraz o jego przymusowym doprowadzeniu.

Wniosek ten został rozpoznany przez Sąd Rejonowy w Koszalinie w dniu 13 sierpnia 2018r. w związku z czym zostało wydane zarządzenie o zatrzymaniu skazanego oraz o jego przymusowym doprowadzeniu do Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim.

Śledztwo w tej sprawie było prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Słupsku, who, after the preparatory proceedings, brought against Janusz K,,pl,indictment to the Court,,pl,The case of Janusz K,,pl,was recognized before the District Court in Koszalin,,pl. akt oskarżenia do Sądu. Sprawa Janusza K. rozpoznawana była przed Sądem Rejonowym w Koszalinie.

 

Spokesman

District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk