Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.49.2018

Слупск, из 14 sierpnia 2018r.

PO IV WOS 0610.49.2018

 

Сообщение № 49/18

(проблемы sędziego z Kościerzyny skazanego za przestępstwa o charakterze korupcyjnym)

 

Сегодня районная прокуратура в Слупске была уведомлена районным судом в Кошалине об этом,,pl,что Януш К,,pl,бывший судья районного суда в Кошжижине,,pl,который был осужден за совершение преступлений коррупции,,pl,он отправился в Центр заключения в Старогард Гданьский,,pl,цель отбывания суждений против него,,pl,наказание в виде лишения свободы,,pl,это наказание,,pl,месяцев лишения свободы и наказания,,pl,Януш К,,pl, iż Janusz K. – były sędzia Sądu Rejonowego w Kościerzynie, który został skazany za popełnienie przestępstw o charakterze korupcyjnym, на 13 sierpnia 2018r. в 14.50 stawił się do Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim, celem odbycia orzeczonych wobec niego 3 kar pozbawienia wolności, to jest kary: 2 годам лишения свободы, roku i 6 miesięcy pozbawiania wolności oraz kary 10 месяцам лишения свободы.

Dla przypomnienia, Janusz K. pierwotnie został przez Sąd Rejonowy w Koszalinie skazany za popełnienie w sumie czterech przestępstw o charakterze korupcyjnym dotyczących przyjęcia korzyści majątkowych w łącznej kwocie 140 000 PLN oraz ryby w galarecie.

Na skutek kasacji obrońcy skazanego Sąd Najwyższy w dniu 12 czerwca 2018r. uchylił zaskarżony wyrok w części dotyczącej jednego przestępstwa mu przypisanego, to jest przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 30 000 PLN oraz nakazał zwolnienie skazanego z Zakładu Karnego.

Skazany obecnie ma do odbycia 3 kary jednostkowe pozbawienia wolności, to jest kary: 2 годам лишения свободы, roku i 6 miesięcy pozbawiania wolności oraz kary 10 месяцам лишения свободы, o zarządzenie wykonania których do Sądu Rejonowego w Koszalinie występowała również Prokuratura Okręgowa w Słupsku.

Zarządzenie w tym przedmiocie Sąd Rejonowy w Koszalinie wydał w dniu 21 czerwca 2018r. oraz zarządzenie zmieniające w dniu 03 lipca 2018r. wzywając tym samym skazanego do stawienia się w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim w dniu 08 sierpnia 2018r.

W związku z tym, iż skazany nie stawił się do odbycia kary w wyznaczonym do tego terminie, to jest w dniu 08 sierpnia 2018r., является районной прокуратурой в Слупске в день,,pl,обратился в районный суд в Кошалине с предложением о выделении приказа о задержании осужденного и о его принуждении,,pl,Это заявление было признано районным судом в Кошалине,,pl,в связи с чем был издан приказ о задержании задержанного и о его обязательном попадании в Центр заключения Старогард Гданьски,,pl,Расследование по этому делу было проведено районной прокуратурой в Слупске,,pl 09 sierpnia 2018r. wystąpiła do Sądu Rejonowego w Koszalinie z wnioskiem o wydanie zarządzenia o zatrzymaniu skazanego oraz o jego przymusowym doprowadzeniu.

Wniosek ten został rozpoznany przez Sąd Rejonowy w Koszalinie w dniu 13 sierpnia 2018r. w związku z czym zostało wydane zarządzenie o zatrzymaniu skazanego oraz o jego przymusowym doprowadzeniu do Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim.

Śledztwo w tej sprawie było prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Słupsku, która po przeprowadzonym postępowaniu przygotowawczego wniosła przeciwko Januszowi K. akt oskarżenia do Sądu. Sprawa Janusza K. rozpoznawana była przed Sądem Rejonowym w Koszalinie.

 

Пресс-секретарь

Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk