Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.5.2020

Слупск, из 08 Января 2020 R.

PO IV WOS 0610.5.2020

 

Сообщение № 5/20
(dotyczy szeregu oszustw internetowych przez mieszkańca Chojnic)

 

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do chojnickiego sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko Bartoszowi G. (лет 25) w związku z szeregiem oszustw internetowych.

Выводы исследования очевидны,,pl,что он был обвинен в тот день, когда,,pl,путем размещения кусков досок и других деревянных элементов на чердаке необитаемого дворцового здания в Домениславе,,pl,и затем их поджог,,pl,это вызвало его пожар,,pl,В результате пожара крыша здания стоимостью 100 000 злотых была разрушена в ущерб владельцу дворца Ян Д,,pl,Krystian S,,en,он признал, что совершил акт, который был обвинен в,,pl,и в ходе представленных объяснений он указал,,pl,что это была глупая шутка,,pl,которые он совершил под воздействием алкоголя,,pl,По отношению к Krystian S,,pl, iż Bartosz G. wykorzystując ogłoszeniowe portale internetowe, w tym m.in. o nazwie Covebo oraz Profesja zamieszczał fikcyjne ogłoszenia, w których podając się m.in. za obywatela Czech oferował odpłatne pośrednictwo w załatwieniu pracy oraz wynajmu mieszania w szczególności na terenie Niemiec, ale i na terenie innych krajów Unii Europejskiej.

Как установлено, na ogłoszenia Bartosza G. odpowiedziało kilkadziesiąt obywateli Polski z terenu całego kraju, którzy za pośrednictwo w załatwieniu fikcyjnej pracy oraz wynajmu fikcyjnego mieszania przelewali na konto bankowe oskarżonego środki pieniężne w EURO odpowiadające kwotom od 300 из 600 PLN.

W sprawie postępowanie przygotowawcze początkowo prowadzone było przez czeskie organy ścigania, albowiem jak ustalono miejscem przestępczej działalności Bartosza G. był przede wszystkim Czeski Cieszyn; na wniosek Republiki Czeskiej postępowanie to następnie zostało przejęte do dalszego prowadzenia przez Prokuraturę Okręgową w Słupsku.

W związku z przestępczą działalnością Bartosza G. na polecenie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przedstawiono mu łącznie 95 zarzutów popełnienia przestępstwa na szkodę takiej samej liczby osób pokrzywdzonych z łączną szkodą wyliczoną na ponad 40 000 PLN. Zarzuty te obejmują przestępczą działalność oskarżonego od czerwca do września 2016r.

W sprawie Bartosza G. przed innymi organami ścigania na terenie Polski równolegle prowadzone są lub były prowadzone także inne liczne postępowania w zakresie jego podobnej przestępczej działalności, które w wielu przypadkach znalazły już swój finał przed Sądem.

Bartosz G. przesłuchany w charakterze podejrzanego nie ustosunkował się do treści zarzucanych mu przestępstw, a w złożonych przez siebie wyjaśnieniach stwierdził, iż w przypadku wielu z tych przestępstw był już wcześniej skazany przez Sąd.

Bartosz G. w przeszłości był już kilkukrotnie karany sądownie, w tym za popełnienie podobnych przestępstw, a obecnie odbywa on długoletnią karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Potulicach.

Za popełnienie zarzucanych oskarżonemu przestępstw grozi mu kara pozbawienia wolności od 6 m-cy do lat 8.

Пресс-секретарь
Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk