Komunikat Rzecznika Prasowego – PO IV WOS 0610.5.2021

Słupsk, dnia 08 stycznia 2021 r.

PO IV WOS 0610.5.2021

Komunikat nr 5/2021

(dotycz usiłowania zabójstwa 5-letniej dziewczynki w Siemirowicach)

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do Sądu Okręgowego w Słupsku  akt oskarżenia p-ko  Danielowi P. (lat 27) oraz Klaudii K. (lat 24 ) w związku ze znęcaniem się nad  5- letnimi bliźniaczkami oraz usiłowaniem zabójstwa jednej z nich w miejscowości Siemirowice.

Z ustaleń śledztwa wynika, iż Daniel P. oraz Klaudia K. tworząc związek partnerski opiekowali się czwórką małoletnich dzieci, to jest trójką  dzieci Klaudii K. pochodzących z jej poprzedniego związku oraz nad ich jednym  wspólnym dzieckiem. Pożycie partnerów początkowo układało się dobrze, jednakże uległo ono pogorszeniu po urodzeniu ich wspólnego dziecka, co nastąpiło w 2019r.  Wtedy to Daniel P.   zaczął  przejawiać  zachowania agresywne wobec dwóch bliźniaczych córek Klaudii K. karząc je oraz krzycząc na nie bez powodu.  Z biegiem czasu agresywne zachowania Daniela P. wobec dziewczynek nasilały się i zaczął on je bić rękoma i kopać nogami po całym ciele.

Do eskalacji wydarzeń doszło w dniu 22 maja 2020r. kiedy to Daniel P. wielokrotnie uderzając dziewczynki rękoma po całym ciele, u jednej  z nich spowodował liczne obrażenia ciała w tym ciężkie i realnie zagrażające jej życiu, w szczególności w postaci  wielomiejscowych stłuczeń  głowy z krwiakiem w obrębach mózgu oraz obrażenia nerki i wątroby, a u drugiej,  lekkie obrażenia ciała w postaci powierzchownych obrażeń i stłuczeń głowy.

Jak ustalono sposób działania Daniela P. wobec dziewczynki, które uległa cięższym obrażeniom był na tyle agresywny, a powstałe na jej ciele zranienia  na tyle poważne, że prokurator uznał, że zachowanie Daniela P. zmierzało do pozbawienia życia tej dziewczynki. Jak ustalono, przed śmiercią dziewczynki uchronił ją fakt szybkiego jej przewiezienia  do gdańskiego szpitala, gdzie została poddana ratującemu jej życie leczeniu. Świadkiem niniejszego zachowania  Daniela P.  wobec małoletnich dziewczynek była ich matka Klaudia K.,  która pomimo ciążących na niej obowiązkach rodzicielskich  nie podejmowała żadnych działań zmierzających do uchronienia ich przed agresywnym zachowaniem swojego partnera, przez co ułatwiała mu stosowanie wobec bliźniaczek przemocy fizycznej.

W związku z powyższym Daniel P. został oskarżony o  znęcanie się nad obiema dziewczynkami oraz o usiłowanie zabójstwa jednej z nich wraz ze spowodowaniem ciężkich i lekkich obrażeń na ciałach bliźniaczek, natomiast Klaudia K. została oskarżona o pomocnictwo do znęcania się przez jej partnera nad jej małoletnimi córkami.

Z uzyskanej w sprawie opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej wynika, iż powstałe u poważniej zranionej dziewczynki obrażenia ciała groziły jej kalectwem oraz naraziły ją na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.

Daniel P. przesłuchany w charakterze podejrzanego  nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, przy czym z jego wyjaśnień wynika, iż jedynie niegroźnie „klepnął” dziewczynki, co było nerwową reakcją na ich zachowanie. Klaudia K. przesłuchana w charakterze podejrzanej również nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej przestępstwa, a składając wyjaśnienia stwierdziła, że nigdy nie była świadkiem przemocy fizycznej jej partnera wobec jej dzieci.

Na etapie postepowania przygotowawczego wobec Daniela P. oraz Klaudii K. zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania; tego rodzaju środek zapobiegawczy w dalszym ciągu stosowany jest wobec Daniela P.; z uwagi, iż Klaudia K. ponownie znajdowała się w ciąży, stosowane wobec niej  tymczasowe aresztowanie zostało później uchylone.  Oskarżeni dotychczas nie byli karani sądownie.

Danielowi P. za popełnienie zarzucanego mu przestępstwa grozi kara od 8 lat pozbawienia wolności, kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności; Klaudii K. natomiast kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Słupsku

Paweł Wnuk