Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.5.2021

Slupsk, of 08 January 2021 r.

PO IV WOS 0610.5.2021

Communication No. 5/2021

(dotycz usiłowania zabójstwa 5-letniej dziewczynki w Siemirowicach)

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do Sądu Okręgowego w Słupsku akt oskarżenia p-ko Danielowi P. (years 27) oraz Klaudii K. (years 24 ) w związku ze znęcaniem się nad 5- letnimi bliźniaczkami oraz usiłowaniem zabójstwa jednej z nich w miejscowości Siemirowice.

The findings of the investigation results, iż Daniel P. oraz Klaudia K. tworząc związek partnerski opiekowali się czwórką małoletnich dzieci, to jest trójką dzieci Klaudii K. pochodzących z jej poprzedniego związku oraz nad ich jednym wspólnym dzieckiem. Pożycie partnerów początkowo układało się dobrze, jednakże uległo ono pogorszeniu po urodzeniu ich wspólnego dziecka, co nastąpiło w 2019r. Wtedy to Daniel P. zaczął przejawiać zachowania agresywne wobec dwóch bliźniaczych córek Klaudii K. karząc je oraz krzycząc na nie bez powodu. Z biegiem czasu agresywne zachowania Daniela P. wobec dziewczynek nasilały się i zaczął on je bić rękoma i kopać nogami po całym ciele.

Do eskalacji wydarzeń doszło w dniu 22 maja 2020r. kiedy to Daniel P. wielokrotnie uderzając dziewczynki rękoma po całym ciele, u jednej z nich spowodował liczne obrażenia ciała w tym ciężkie i realnie zagrażające jej życiu, w szczególności w postaci wielomiejscowych stłuczeń głowy z krwiakiem w obrębach mózgu oraz obrażenia nerki i wątroby, a u drugiej, lekkie obrażenia ciała w postaci powierzchownych obrażeń i stłuczeń głowy.

Jak ustalono sposób działania Daniela P. wobec dziewczynki, które uległa cięższym obrażeniom był na tyle agresywny, a powstałe na jej ciele zranienia na tyle poważne, że prokurator uznał, że zachowanie Daniela P. zmierzało do pozbawienia życia tej dziewczynki. As established, przed śmiercią dziewczynki uchronił ją fakt szybkiego jej przewiezienia do gdańskiego szpitala, gdzie została poddana ratującemu jej życie leczeniu. Świadkiem niniejszego zachowania Daniela P. wobec małoletnich dziewczynek była ich matka Klaudia K., która pomimo ciążących na niej obowiązkach rodzicielskich nie podejmowała żadnych działań zmierzających do uchronienia ich przed agresywnym zachowaniem swojego partnera, przez co ułatwiała mu stosowanie wobec bliźniaczek przemocy fizycznej.

W związku z powyższym Daniel P. został oskarżony o znęcanie się nad obiema dziewczynkami oraz o usiłowanie zabójstwa jednej z nich wraz ze spowodowaniem ciężkich i lekkich obrażeń na ciałach bliźniaczek, natomiast Klaudia K. została oskarżona o pomocnictwo do znęcania się przez jej partnera nad jej małoletnimi córkami.

Z uzyskanej w sprawie opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej wynika, iż powstałe u poważniej zranionej dziewczynki obrażenia ciała groziły jej kalectwem oraz naraziły ją na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.

Daniel P. przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, przy czym z jego wyjaśnień wynika, iż jedynie niegroźnie „klepnął” dziewczynki, co było nerwową reakcją na ich zachowanie. Klaudia K. przesłuchana w charakterze podejrzanej również nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej przestępstwa, a składając wyjaśnienia stwierdziła, że nigdy nie była świadkiem przemocy fizycznej jej partnera wobec jej dzieci.

Na etapie postepowania przygotowawczego wobec Daniela P. oraz Klaudii K. zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania; tego rodzaju środek zapobiegawczy w dalszym ciągu stosowany jest wobec Daniela P.; z uwagi, iż Klaudia K. ponownie znajdowała się w ciąży, stosowane wobec niej tymczasowe aresztowanie zostało później uchylone. Oskarżeni dotychczas nie byli karani sądownie.

Danielowi P. za popełnienie zarzucanego mu przestępstwa grozi kara od 8 years imprisonment, land 25 years imprisonment or a sentence of life imprisonment; Klaudii K. natomiast kara do 8 years imprisonment.

Spokesman

District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk