Erklärung des Sprechers - PO IV WOS 0610.52.2018

Slupsk, von 21 września 2018r.

PO IV WOS 0610.52.2018

 

Mitteilung Nr. 52/18
(dotyczy spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym przez byłego funkcjonariusza KPP w Człuchowie)

 

Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk auf 21 września 2018r. złożyła do Sądu Okręgowego w Słupsku akt oskarżenia p-ko Krystianowi L. w związku z popełnieniem przez niego przestępstwa z art. 156 § 3 kk oraz przestępstwa z art. 157 § 2 kk.

Dla przypomnienia, niniejsza sprawa dotyczy spowodowania przez Krystiana L. ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym Piotra P. oraz spowodowania lekkich obrażeń ciała na szkodę innego pokrzywdzonego, to jest u Katarzyny K.-G.

Do przedmiotowych zdarzeń doszło w dniu 07 kwietnia 2018r. w Chojnicach podczas spotkania towarzyskiego, w toku którego podczas zaistniałej kłótni, Krystian L. uderzył pięścią w twarz Piotra P., w następstwie czego stracił on równowagę i spadając ze schodów uderzył głową o podłogę doznając m.in. pęknięcia kości podstawy czaszki oraz krwiaka nadtwardówkowego po stronie prawej, w następstwie czego zmarł on w dniu 14 kwietnia 2018r.

Podczas tego samego spotkania towarzyskiego Krystian L. spowodował także m.in. upadek ze schodów Katarzyny K.-G. w następstwie czego uderzyła ona głową o poręcz schodów doznając m.in. obrażeń ciała w postaci powierzchownego urazu powłok głowy.

Die Ergebnisse der Untersuchungsergebnisse, iż w chwili zdarzenia Krystian L. znajdował się w stanie nietrzeźwości.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Krystian L. nie potrafił się ustosunkować do treści stawianych mu zarzutów, a następnie złożył wyjaśnienia, w których w wielu kwestiach zasłaniał się niepamięcią.

Wobec Krystiana L. w dalszym ciągu stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wcześniej nie był on karany sądownie.

Za popełnienie przestępstwa spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym grozi mu kara od 5 Inhaftierung,,pl,Beschuldigte wurden noch nicht gerichtlich bestraft,,pl,Die Hauptakten der vorliegenden Rechtssache umfassen,,pl,Volumen,,pl,das sammelte über 35.500 Seiten verschiedener Arten von Dokumentation,,pl,einschließlich Protokolle für die Befragung von Zeugen,,pl,Gutachten und Dokumente, in denen der finanzielle Aspekt der Geschäftstätigkeit von PKF Skarbiec dargestellt wird,,pl, Land 25 Jahren Haft oder eine lebenslange Freiheitsstrafe.

Krystian L. jest byłym już funkcjonariuszem KPP w Człuchowie, który ze służby został zwolniony dyscyplinarnie w związku ze stawianymi mu w tej sprawie zarzutami przestępstwa.

Śledztwo w niniejszej sprawie nadzorowała Prokuratura Okręgowa w Słupsku.

Sprecher
Staatsanwaltschaft am Amtsgericht in Slupsk

Paweł Wnuk