Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.52.2018

Slupsk, of 21 September 2018,,pl,candidates admitted to the second stage of the internship competition,,pl,in the office of the District Prosecutor's Office in Słupsk, 1st stage of the competition,,pl,this is the selection of initial applications for the internship competition for the official position in the District Prosecutor's Office in Chojnice,,pl,that of people,,pl,who have joined this competition,,pl,the following candidates have submitted at that date,,pl,it is to the day,,pl.

PO IV WOS 0610.52.2018

 

Communication No. 52/18
(dotyczy spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym przez byłego funkcjonariusza KPP w Człuchowie)

 

District Prosecutor's Office in Slupsk on 21 September 2018,,pl,candidates admitted to the second stage of the internship competition,,pl,in the office of the District Prosecutor's Office in Słupsk, 1st stage of the competition,,pl,this is the selection of initial applications for the internship competition for the official position in the District Prosecutor's Office in Chojnice,,pl,that of people,,pl,who have joined this competition,,pl,the following candidates have submitted at that date,,pl,it is to the day,,pl. złożyła do Sądu Okręgowego w Słupsku akt oskarżenia p-ko Krystianowi L. w związku z popełnieniem przez niego przestępstwa z art. 156 § 3 kk oraz przestępstwa z art. 157 § 2 kk.

Dla przypomnienia, niniejsza sprawa dotyczy spowodowania przez Krystiana L. ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym Piotra P. oraz spowodowania lekkich obrażeń ciała na szkodę innego pokrzywdzonego, to jest u Katarzyny K.-G.

Do przedmiotowych zdarzeń doszło w dniu 07 kwietnia 2018r. w Chojnicach podczas spotkania towarzyskiego, w toku którego podczas zaistniałej kłótni, Krystian L. uderzył pięścią w twarz Piotra P., w następstwie czego stracił on równowagę i spadając ze schodów uderzył głową o podłogę doznając m.in. pęknięcia kości podstawy czaszki oraz krwiaka nadtwardówkowego po stronie prawej, w następstwie czego zmarł on w dniu 14 kwietnia 2018r.

Podczas tego samego spotkania towarzyskiego Krystian L. spowodował także m.in. upadek ze schodów Katarzyny K.-G. w następstwie czego uderzyła ona głową o poręcz schodów doznając m.in. obrażeń ciała w postaci powierzchownego urazu powłok głowy.

The findings of the investigation results, iż w chwili zdarzenia Krystian L. znajdował się w stanie nietrzeźwości.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Krystian L. nie potrafił się ustosunkować do treści stawianych mu zarzutów, and then he made the explanation,,pl,in which he denied it,,pl,to cause a fire in the building,,pl,questioned as a suspect, he admitted for the first time to committing the offense he was accused of,,pl,A preventive measure in the form of pre-trial detention is still applied to the suspect,,pl,For causing a fire,,pl,the consequence of which was the death of a person threatens to imprisonment for years,,pl, w których w wielu kwestiach zasłaniał się niepamięcią.

Wobec Krystiana L. w dalszym ciągu stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wcześniej nie był on karany sądownie.

Za popełnienie przestępstwa spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym grozi mu kara od 5 pozbawienia wolności, land 25 years imprisonment or a sentence of life imprisonment.

Krystian L. jest byłym już funkcjonariuszem KPP w Człuchowie, który ze służby został zwolniony dyscyplinarnie w związku ze stawianymi mu w tej sprawie zarzutami przestępstwa.

Śledztwo w niniejszej sprawie nadzorowała Prokuratura Okręgowa w Słupsku.

Spokesman
District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk