Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.52.2018

Слупск, из 21 września 2018r.

PO IV WOS 0610.52.2018

 

Сообщение № 52/18
(dotyczy spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym przez byłego funkcjonariusza KPP w Człuchowie)

 

Район прокуратура в Слупске на 21 września 2018r. złożyła do Sądu Okręgowego w Słupsku akt oskarżenia p-ko Krystianowi L. w związku z popełnieniem przez niego przestępstwa z art. 156 § 3 kk oraz przestępstwa z art. 157 § 2 KK.

Dla przypomnienia, niniejsza sprawa dotyczy spowodowania przez Krystiana L. ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym Piotra P. oraz spowodowania lekkich obrażeń ciała na szkodę innego pokrzywdzonego, to jest u Katarzyny K.-G.

Do przedmiotowych zdarzeń doszło w dniu 07 kwietnia 2018r. w Chojnicach podczas spotkania towarzyskiego, w toku którego podczas zaistniałej kłótni, Krystian L. uderzył pięścią w twarz Piotra P., w następstwie czego stracił on równowagę i spadając ze schodów uderzył głową o podłogę doznając m.in. pęknięcia kości podstawy czaszki oraz krwiaka nadtwardówkowego po stronie prawej, w następstwie czego zmarł on w dniu 14 kwietnia 2018r.

Podczas tego samego spotkania towarzyskiego Krystian L. spowodował także m.in. upadek ze schodów Katarzyny K.-G. w następstwie czego uderzyła ona głową o poręcz schodów doznając m.in. obrażeń ciała w postaci powierzchownego urazu powłok głowy.

Выводы по результатам расследования, iż w chwili zdarzenia Krystian L. znajdował się w stanie nietrzeźwości.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Krystian L. nie potrafił się ustosunkować do treści stawianych mu zarzutów, a następnie złożył wyjaśnienia, w których w wielu kwestiach zasłaniał się niepamięcią.

Wobec Krystiana L. w dalszym ciągu stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wcześniej nie był on karany sądownie.

Za popełnienie przestępstwa spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym grozi mu kara od 5 pozbawienia wolności, земля 25 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Krystian L. jest byłym już funkcjonariuszem KPP w Człuchowie, który ze służby został zwolniony dyscyplinarnie w związku ze stawianymi mu w tej sprawie zarzutami przestępstwa.

Śledztwo w niniejszej sprawie nadzorowała Prokuratura Okręgowa w Słupsku.

Пресс-секретарь
Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk