Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.53.2018

Слупск, из 27 września 2018r.

PO IV WOS 0610.53.2018

Сообщение № 53/18

(dotyczy wyłudzenia 160 000 PLN metodą na Policjanta)

 

Prokuratura Rejonowa w Bytowie nadzoruje dochodzenie w sprawie wyłudzenia 160 000 PLN metodą na Policjanta na szkodę 84 letniego mieszkańca powiatu bytowskiego.

Z dokonanych ustaleń wynika, iż do zdarzenia doszło w dniu 13 sierpnia 2018r., kiedy to dotąd nieustalony sprawca, podając się za funkcjonariusza Policji, telefonicznie polecił pokrzywdzonemu przelanie kwoty 160 000 PLN na wskazane przez niego rachunki bankowe w celu ich zabezpieczenia w związku z sprawą prowadzoną przez Policję.

W toku podjętych niezwłocznie po złożeniu przez pokrzywdzonego zawiadomienia o przestępstwie czynności, funkcjonariusze Policji zwrócili się do banków, w których prowadzone były rachunki wskazane przez sprawcę przestępstwa o zablokowanie przelanych przez pokrzywdzonego środków pieniężnych, a następnie prokurator wydał postanowienie o zablokowaniu tychże pieniędzy na niniejszych rachunkach bankowych.

Z poczynionych ustaleń wynika, że jeden z banków nie przyjął przelewu kwoty 100 000 PLN, wobec czego zostały one zwrócone pokrzywdzonemu, zaś w drugim banku, w związku z zrealizowanym przelewem dokonano blokady kwoty 32.979,72 PLN oraz 1754,98 GBP.

Obecnie w sprawie prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia sprawcy przedmiotowego przestępstwa.

Za popełnienie przestępstwa oszustwa grozi kara pozbawienia wolności od 6 месяцев до 5 лет 8.

 

Пресс-секретарь

Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk