Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.59.2018

Слупск, из 29 października 2018r.

PO IV WOS 0610.59.2018

Сообщение № 59 /18

(dotyczy zabójstwa Angeliki J. w Debrznie)

 

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do Sądu Okręgowego w Słupsku akt oskarżenia przeciwko Danielowi M. (лет 43) w związku z zabójstwem swojej żony Angeliki J., a także w związku z wyłudzeniem alimentów na rzecz swojej małoletniej córki.

Według ustaleń śledztwa, do zabójstwa Angeliki J. doszło w dniu 02 октябрь 1998,,pl,Основанием для начала расследования были сотрудники определяют PCC в Гданьске обжалован прокурору,,pl,и другие задачи, поставленные районная прокуратура в Слупске,,pl,с целью внести ясность в этот вопрос,,pl,В ходе исследования под руководством Прокурора,,pl,в то время как ранее собранные доказательства полиции,,pl,24 апреля 2017,,pl,Они обыскали дом подвал,,pl,где жертва жила лет назад,,pl,В результате этой операции выявил похоронил труп человека,,pl. Debrznie w mieszkaniu zajmowanym przez oskarżonego oraz przez jego żonę, to jest Angelikę J. Wtedy to, Daniel M., po powrocie z pracy do domu w godzinach popołudniowych najprawdopodobniej udusił swoją żonę wcześniej przygotowanym kablem elektrycznym.

Daniel M. następnie zwłoki Angeliki J. umieścił w torbie podróżnej, którą następnie wraz z ciałem żony zakopał w pomieszczeniach piwnicznych zamieszkiwanego budynku w miejscu, w którym znajdowały się pozostałości średniowiecznej studni. Место сокрытия трупы было тогда Даниэлем М,,pl,он налил пол,,pl,и положил пол во весь подвал с кирпичами,,pl,после убийства Анжелики J,,pl,он сообщил об этом своим друзьям,,pl,что Анжелика бросила его и сначала отправилась в Пилу к семье,,pl,а затем в Германию и,,pl,что она тогда пропала без вести,,pl,Остатки Анжелики J,,pl,выявлено после закрытия,,pl,лет со дня ее убийства,,pl,Апрель 2017 года,,pl,в результате очередного обыска места жительства обвиняемого,,pl,которому предшествует тщательный анализ доказательств, собранных в этом деле сотрудниками так называемого,,pl. wylał posadzką, a podłogę w całej piwnicy wyłożył cegłami.

Daniel M. po zabójstwie Angeliki J. informował swoich znajomych o tym, że Angelika go porzuciła i najpierw wyjechała do Piły do rodziny, a potem do Niemiec oraz, że następnie zaginęła.

Szczątki Angeliki J. ujawniono po blisko 19 latach od dnia jej zabójstwa, to jest w dniu 24 kwietnia 2017r., w wyniku ponownego przeszukania miejsca zamieszkania oskarżonego, poprzedzonego wnikliwą analizą zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego przez funkcjonariuszy tzw. «Архив Х» в штаб-квартире Воеводской полиции в Гданьске,,pl,что Даниэль М,,pl,после сообщения об исчезновении вашей жены,,pl,уже по,,pl,обратился в Суд с просьбой о разводе с одновременным заявлением о предоставлении обслуживания от Анжелика Дж,,pl,для их младшей дочери,,pl,Против дальнейших решений Суда,,pl,после введения в заблуждение относительно отказа семьи от Анжелики Дж.,,pl,Алименты были награждены,,pl,которые Даниэль J,,pl,в количествах от,,pl,PLN ежемесячно в пользу дочери до дня,,pl,В связи с вышеизложенным Даниэль М,,pl.

Z ustaleń śledztwa wynika także, iż Daniel M. po zgłoszeniu zaginięcia swojej żony, już w dniu 19 октябрь 1998,,pl,Основанием для начала расследования были сотрудники определяют PCC в Гданьске обжалован прокурору,,pl,и другие задачи, поставленные районная прокуратура в Слупске,,pl,с целью внести ясность в этот вопрос,,pl,В ходе исследования под руководством Прокурора,,pl,в то время как ранее собранные доказательства полиции,,pl,24 апреля 2017,,pl,Они обыскали дом подвал,,pl,где жертва жила лет назад,,pl,В результате этой операции выявил похоронил труп человека,,pl. wystąpił do Sądu z pozwem o rozwód z jednoczesnym wnioskiem o zasądzenie alimentów od Angeliki J. na rzecz ich małoletniej córki. Wobec kolejnych decyzji Sądu, po uprzednim wprowadzeniu w błąd co do porzucenia rodziny przez Angelikę J., zostały zasądzone alimenty, które Daniel J. w kwotach od 100 из 300 PLN miesięcznie pobierał na rzecz swojej córki do dnia 01 Январь 2009.

W związku z powyższym Daniel M. doprowadził Fundusz Alimentacyjny ZUS Oddział w Słupsku do niesłusznej wypłaty do jego rąk alimentów na rzecz swoje córki w łącznej kwocie 14 805 PLN.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Daniel M. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw oraz konsekwentnie odmawiał złożenia wyjaśnień.

W sprawie, wobec Danie M. w dalszym ciągu stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wcześniej nie był on karany sądownie.

Za popełnienie zbrodni zabójstwa grozi mu kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, земля 25 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Следствие по этому делу контролировалось районной прокуратурой в Слупске, и это обстоятельство носило косвенный характер,,pl,доказательства в этом вопросе были собраны в,,pl,объемы на закрытии,,pl,карт,,en,,,en,речь идет об убийстве,,pl,в Дебржно,,pl,Прокуратура района в Слупске направила обвинительный акт против Даниэля М. в районный суд в Слупске,,pl,в связи с убийством его жены Анджелики Дж., а также в связи с вымогательством поддержки ребенка его несовершеннолетней дочери,,pl,Согласно результатам расследования,,pl,к убийству Анжелики J,,pl; materiał dowodowy w tej sprawie zgromadzono w 19 tomach na blisko 4000 kart.

Пресс-секретарь

Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk