Communication Spokesman – PO IV WOS 0610.6.2018

Slupsk, of 09 January 2018,,pl,day off from work per day,,pl,Catherine Wise /,,pl.

PO IV WOS 0610.6.2018

 

Communication No. 6/18

(dotyczy szeregu wyłudzeń telefonów komórkowych za pośrednictwem portalu internetowego OLX)

Prokuratura Rejonowa w Słupsku skierowała do słupskiego Sądu Rejowego akt oskarżenia przeciwko trzem mieszkańcom powiatu słupskiego, to jest przeciwko Dastinowi G. (years 20), Adrianowi J. (years 20) oraz Sebastianowi M. (years. 22) w związku z szeregiem wyłudzeń oraz usiłowań wyłudzeń telefonów komórkowych za pośrednictwem portalu internetowego OLX.

Łącznie Dastin G. został oskarżony o popełnienie 53, Adrian J. o popełnienie 52, a Sebastian M. o popełnienie 52 tego typu przestępstw, przy czym według ustaleń śledczych oskarżeni powyższych przestępstw dopuszczali się działając wspólnie i w porozumieniu przez okres od maja do grudnia 2015r.

Ponadto Sebastian M. został oskarżony o popełnienie 11 przestępstw polegających na uzyskaniu bez zgody osób uprawnionych programów komputerowych w postaci różnego rodzaju gier.

Wszyscy oskarżeni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw oraz odmówili wyjaśnień.

Oskarżeni byli uprzednio karani sądownie; za popełnienie zarzucanych im przestępstw oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Dochodzenie w powyższej sprawie nadzorowała Prokuratura Rejonowa w Słupsku.

 

Spokesman

District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk