Komunikat Rzecznika Prasowego – PO IV WOS 0610.6.2021

Słupsk, dnia 12 stycznia 2021 r.

PO IV WOS 0610.6.2021

Komunikat nr 6/2021

(dotyczy szeregu przestępstw polegających na wyłudzeniu pożyczek gotówkowych)

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do Sądu Rejonowego w Słupsku  akt oskarżenia p-ko Krystynie P., Przemysławowi B., Aleksandrze Sz., Annie C., Marcie K., Monice I., Józefowi Ł., Grzegorzowi T., Katarzynie B., Piotrowi D.. Patrycji M., Danielowi R., Bartłomiejowi Ch., Sylwestrowi W., Justynie K., a także w odrębnych postępowaniach wniosek o wydanie wyroku skazującego wobec  Krzysztofa D.,  Joanny P., Martyny Ł., Grażyny S., Daniela W., Wiesława Ł.,  Jacka A., Sylwii P., Anieli Ł.  oraz wniosek o warunkowe umorzenie postępowania wobec Barbary J. w związku z popełnieniem szeregu przestępstw polegających na wyłudzeniu pożyczek gotówkowych w kwotach do 3000 PLN.

Na ławie oskarżonych łącznie zasiądzie 25 oskarżonych, przede wszystkim mieszkańców Słupska, ale również innych okolicznych miejscowości w wieku od 22 do 56  lat.

Według ustaleń śledztwa przestępcza działalność obejmowała okres czasu od listopada  2015r. do czerwca 2016r. i była ona prowadzona  przy udziale Krystyny P., która  prowadziła  biuro pośrednictwa finansowego mieszczącego się na terenie jednej z galerii handlowych położonych  na terenie Słupska.

Jak ustalono do biura pośrednictwa finansowego Krystyny P. zgłaszały się osoby przypadkowe lub z polecenia innych osób, które m.in. z powodu młodego wieku lub wcześniejszego zadłużenia nie posiadały zdolności kredytowej. Osobom takim Krystyna P. pomagała w załatwieniu pożyczki gotówkowej w jednym z banków, co było możliwe dzięki wcześniej zawartego przez nią  porozumienia z inną oskarżoną, to jest z Anną C., a która to zatrudniona była w jednej z agencji tego banku położonego także w Słupsku. Do uzyskania pożyczki gotówkowej wykorzystano możliwość jej udzielenia przez  bank do kwoty 3000 PLN, do czego potrzebne było jedynie oświadczenie klienta o zatrudnieniu.

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Krystyną P., a Anną C. kierowanym osobom do zawarcia pożyczki gotówkowej  Krystyna P. przygotowywała pisemne oświadczenie o zatrudnieniu oraz udzielała instrukcji w zakresie zawarcia umowy pożyczki gotówkowej.

Do tej przestępczej działalności zaangażowany był także Przemysław B., który przyprowadzał „klientów” podesłanych przez Krystynę P. do agencji banku oraz za pośrednictwem którego dochodziło do rozliczenia finansowego z Krystyną P., a która za tego rodzaju pośredniczenie otrzymywała od „klienta” banku kwotę około 700 PLN od zwartej umowy pożyczkowej.

Po wycofaniu się w opisywanego procederu przez Annę C., Krystyna P. w tym przedmiocie nawiązała analogiczną współpracę z inną oskarżona, to jest  z Aleksandrą Sz., także pracownikiem agencji banku,  która została polecona do tego przez Annę C. oraz z jeszcze innym pracownikiem agencji banku Martą K., która została polecona przez Przemysława B.

Jak ustalono, w ten sposób doszło do zawarcia łącznie 23 umów pożyczkowych, przy czym każda z nich opiewała na kwotę około 3000 PLN.  Łącznie wartość szkody na rzecz tego banku wyliczono na kwotę ponad 70 000 PLN.

Krystyna P. przesłuchana w charakterze podejrzanej nie przyznała się do popełnienia zarzucanych jej przestępstw, jednakże złożyła obszerne wyjaśnienia, w których opisała przebieg wydarzeń. Do popełnienia zarzucanych przestępstw nie przyznali się także  Monika I., Patrycja M., Anna C.,  Aleksandra Sz.,  Marta K.,  Sylwester W.  Pozostali oskarżeni w toku przeprowadzonych przesłuchań  przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw.

Spośród występujących w sprawie oskarżonych Krystyna P. pozostaje tymczasowo aresztowania do innej sprawy, była ona także uprzednio karana sądownie, również za przestępstwa p-ko mieniu. Uprzednio karani byli także Justyna K.,  Józef Ł. oraz  Grzegorz T. Pozostali oskarżeni dotychczas nie byli karani sądownie. Wobec wszystkich   pozostałych oskarżonych nie były stosowane środki zapobiegawcze.

Z uwagi na postawę poniektórych oskarżonych  prokurator, zamiast aktu oskarżenia zdecydował się skierować do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego, co nastąpiło wobec Barbary J. oraz wnioski o wydanie wyroków skazujących na uzgodnione z prokuratorem kary ograniczenia wolności, co nastąpiło wobec Krzysztofa D.,  Joanny P., Martyny Ł., Grażyny S., Daniela W., Wiesława Ł.,  Jacka A., Sylwii P., Anieli Ł.

Akta główne niniejszej sprawy obejmują prawie  10 tomów, w których zgromadzono łącznie prawie 1900 stron różnego rodzaju dokumentacji. Akt oskarżenia w tej sprawie sporządzono na ponad 80 stronach. Postępowanie w tej sprawie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Słupsku prowadzone było przez KMP w Słupsku.

Oskarżonym za popełnienie zarzucanych im przestępstw  grozi kara nawet do 8  lat pozbawienia wolności.

Dla przypomnienia śledztwo w sprawie   Krystyny P. oraz innym powiązanym z nią osobom prowadzone jest od ponad 2 lat., kiedy to w październiku 2018r. na polecenie Prokuratury Okręgowej w Słupsku  zostało zatrzymanych łącznie 10 podejrzanych, którym zarzucono działanie  w   zorganizowanej  grupie  przestępczej    mającej   na  celu popełnianie    przestępstw przeciwko  mieniu  i  dokumentom, dokonanie oszustw przy  pośrednictwie w udzielaniu wyłudzanych pożyczek gotówkowych oraz pranie brudnych pieniędzy.  Na czele rozbitej grupy przestępczej stała Krystyna P., która zorganizowała przestępczy proceder,  a sama grupa działała  na terenie Słupska oraz  Koszalina i obejmowała ona lata 2016-2018. Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, iż występujący w sprawie podejrzani doprowadzili do wyłudzenia prawie 1200 pożyczek gotówkowych na łączną  kwotę  co  najmniej 1 700 000 PLN. Śledztwo w niniejszej sprawie w zakresie głównych wątków postępowania jest wciąż kontynuowane, jednakże zgromadzony w nim materiał dowodowy dawał podstawy do wniesienia do sądu aktu oskarżenia w  powyżej opisywanej części przestępstw zarzucanych Krystynie P. oraz pozostałym  osobom.

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Słupsku

 Paweł Wnuk