Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.6.2021

Слупск, из 12 Января 2021 R.

PO IV WOS 0610.6.2021

Сообщение № 6/2021

(dotyczy szeregu przestępstw polegających na wyłudzeniu pożyczek gotówkowych)

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do Sądu Rejonowego w Słupsku akt oskarżenia p-ko Krystynie P., Przemysławowi B., Aleksandrze Sz., Annie C., Marcie K., Monice I., Józefowi Ł., Grzegorzowi T., Katarzynie B., Piotrowi D.. Patrycji M., Danielowi R., Bartłomiejowi Ch., Sylwestrowi W., Justynie K., a także w odrębnych postępowaniach wniosek o wydanie wyroku skazującego wobec Krzysztofa D., Joanny P., Martyny Ł., Grażyny S., Daniela W., Wiesława Ł., Jacka A., Sylwii P., Anieli Ł. oraz wniosek o warunkowe umorzenie postępowania wobec Barbary J. w związku z popełnieniem szeregu przestępstw polegających na wyłudzeniu pożyczek gotówkowych w kwotach do 3000 PLN.

Na ławie oskarżonych łącznie zasiądzie 25 oskarżonych, przede wszystkim mieszkańców Słupska, ale również innych okolicznych miejscowości w wieku od 22 из 56 лет.

Według ustaleń śledztwa przestępcza działalność obejmowała okres czasu od listopada 2015r. do czerwca 2016r. i była ona prowadzona przy udziale Krystyny P., która prowadziła biuro pośrednictwa finansowego mieszczącego się na terenie jednej z galerii handlowych położonych na terenie Słupska.

Jak ustalono do biura pośrednictwa finansowego Krystyny P. zgłaszały się osoby przypadkowe lub z polecenia innych osób, które m.in. z powodu młodego wieku lub wcześniejszego zadłużenia nie posiadały zdolności kredytowej. Osobom takim Krystyna P. pomagała w załatwieniu pożyczki gotówkowej w jednym z banków, co było możliwe dzięki wcześniej zawartego przez nią porozumienia z inną oskarżoną, to jest z Anną C., a która to zatrudniona była w jednej z agencji tego banku położonego także w Słupsku. Do uzyskania pożyczki gotówkowej wykorzystano możliwość jej udzielenia przez bank do kwoty 3000 PLN, do czego potrzebne było jedynie oświadczenie klienta o zatrudnieniu.

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Krystyną P., a Anną C. kierowanym osobom do zawarcia pożyczki gotówkowej Krystyna P. przygotowywała pisemne oświadczenie o zatrudnieniu oraz udzielała instrukcji w zakresie zawarcia umowy pożyczki gotówkowej.

Do tej przestępczej działalności zaangażowany był także Przemysław B., który przyprowadzał „klientów” podesłanych przez Krystynę P. do agencji banku oraz za pośrednictwem którego dochodziło do rozliczenia finansowego z Krystyną P., a która za tego rodzaju pośredniczenie otrzymywała od „klienta” banku kwotę około 700 PLN od zwartej umowy pożyczkowej.

Po wycofaniu się w opisywanego procederu przez Annę C., Krystyna P. w tym przedmiocie nawiązała analogiczną współpracę z inną oskarżona, to jest z Aleksandrą Sz., także pracownikiem agencji banku, która została polecona do tego przez Annę C. oraz z jeszcze innym pracownikiem agencji banku Martą K., która została polecona przez Przemysława B.

Как установлено, w ten sposób doszło do zawarcia łącznie 23 umów pożyczkowych, przy czym każda z nich opiewała na kwotę około 3000 PLN. Łącznie wartość szkody na rzecz tego banku wyliczono na kwotę ponad 70 000 PLN.

Krystyna P. przesłuchana w charakterze podejrzanej nie przyznała się do popełnienia zarzucanych jej przestępstw, jednakże złożyła obszerne wyjaśnienia, w których opisała przebieg wydarzeń. Do popełnienia zarzucanych przestępstw nie przyznali się także Monika I., Patrycja M., Anna C., Aleksandra Sz., Marta K., Sylwester W. Pozostali oskarżeni w toku przeprowadzonych przesłuchań przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw.

Spośród występujących w sprawie oskarżonych Krystyna P. pozostaje tymczasowo aresztowania do innej sprawy, była ona także uprzednio karana sądownie, również za przestępstwa p-ko mieniu. Uprzednio karani byli także Justyna K., Józef Ł. oraz Grzegorz T. Pozostali oskarżeni dotychczas nie byli karani sądownie. Wobec wszystkich pozostałych oskarżonych nie były stosowane środki zapobiegawcze.

Z uwagi na postawę poniektórych oskarżonych prokurator, zamiast aktu oskarżenia zdecydował się skierować do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego, co nastąpiło wobec Barbary J. oraz wnioski o wydanie wyroków skazujących na uzgodnione z prokuratorem kary ograniczenia wolności, co nastąpiło wobec Krzysztofa D., Joanny P., Martyny Ł., Grażyny S., Daniela W., Wiesława Ł., Jacka A., Sylwii P., Anieli Ł.

Akta główne niniejszej sprawy obejmują prawie 10 tomów, w których zgromadzono łącznie prawie 1900 stron różnego rodzaju dokumentacji. Akt oskarżenia w tej sprawie sporządzono na ponad 80 stronach. Postępowanie w tej sprawie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Słupsku prowadzone było przez KMP w Słupsku.

Oskarżonym za popełnienie zarzucanych im przestępstw grozi kara nawet do 8 годам лишения свободы.

Dla przypomnienia śledztwo w sprawie Krystyny P. oraz innym powiązanym z nią osobom prowadzone jest od ponad 2 lat., kiedy to w październiku 2018r. na polecenie Prokuratury Okręgowej w Słupsku zostało zatrzymanych łącznie 10 podejrzanych, którym zarzucono działanie w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu i dokumentom, dokonanie oszustw przy pośrednictwie w udzielaniu wyłudzanych pożyczek gotówkowych oraz pranie brudnych pieniędzy. Na czele rozbitej grupy przestępczej stała Krystyna P., która zorganizowała przestępczy proceder, a sama grupa działała na terenie Słupska oraz Koszalina i obejmowała ona lata 2016-2018. Результаты расследования до сих пор показывает, iż występujący w sprawie podejrzani doprowadzili do wyłudzenia prawie 1200 pożyczek gotówkowych na łączną kwotę co najmniej 1 700 000 PLN. Śledztwo w niniejszej sprawie w zakresie głównych wątków postępowania jest wciąż kontynuowane, jednakże zgromadzony w nim materiał dowodowy dawał podstawy do wniesienia do sądu aktu oskarżenia w powyżej opisywanej części przestępstw zarzucanych Krystynie P. oraz pozostałym osobom.

Пресс-секретарь

Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk