Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.60.2017

Слупск, 18 Август 2017,,pl,Офис районной прокуратуры в Хойнице Адамы Хейн, глядя в материи PR,,pl,Окружной прокурор Питер Лусвикс Miastko ищет PR важно Ds.349.2017,,pl,Август 2017,,pl,Офис районной прокуратуры в Хойнице Адамы Хейн, глядя в материи PR,,pl,Окружной прокурор Питер Лусвикс Miastko ищет PR важно Ds.349.2017,,pl,Август 2017,,pl,Офис районной прокуратуры в Хойнице Адамы Хейн, глядя в материи PR,,pl,Окружной прокурор Питер Лусвикс Miastko ищет PR важно Ds.349.2017,,pl.

 

PO IV WOS 0610. 60 .2017

 

Сообщение № 60 /17
(точка. sprawy nawałnicy w Suszku)

Объявлять, iż Prokuratura Okręgowa w Słupsku przejęła do dalszego prowadzenia śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania w nocy z 11/12 Август 2017,,pl,Офис районной прокуратуры в Хойнице Адамы Хейн, глядя в материи PR,,pl,Окружной прокурор Питер Лусвикс Miastko ищет PR важно Ds.349.2017,,pl,Август 2017,,pl,Офис районной прокуратуры в Хойнице Адамы Хейн, глядя в материи PR,,pl,Окружной прокурор Питер Лусвикс Miastko ищет PR важно Ds.349.2017,,pl,Август 2017,,pl,Офис районной прокуратуры в Хойнице Адамы Хейн, глядя в материи PR,,pl,Окружной прокурор Питер Лусвикс Miastko ищет PR важно Ds.349.2017,,pl. śmierci dwóch uczestniczek obozu harcerskiego w Suszku, TJ. действовать со статьей. 155 KK, uszkodzenia ciała kilkudziesięciu uczestników tego obozu, TJ. действовать со статьей. 157§1kk oraz narażenia ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, TJ. действовать со статьей. 160§ 1 месяц.

Taka decyzja została podjęta z uwagi na wielowątkowość sprawy, bardzo dużą liczbę osób pokrzywdzonych, Необходимость несколько шагов в судебном разбирательстве, w tym przesłuchań uczestników obozu zamieszkałych w różnych rejonach kraju czy też konieczność zabezpieczenia i analizy dokumentacji dotyczącej działalności służb ostrzegających o zagrożeniach oraz przesłuchania przedstawicieli tych służb. Ponadto decydując o przejęciu postępowania przełożeni brali pod uwagę szerokie zainteresowanie sprawą przez ogólnopolskie media oraz społeczeństwo.

Aktualnie kontynuowane są czynności podjęte przez prokuraturę chojnicką. Przede wszystkim oczekujemy na wyniki sekcji zwłok dwóch dziewczynek, a w dalszej kolejności powołamy biegłych lekarzy sądowych celem określenia uszkodzeń ciała, których doznały hospitalizowani uczestnicy obozu harcerskiego w Suszku.

O dalszych ustalenia śledztwa będę informował w kolejnych komunikatach

Представитель
Яцек Korycki