Communication Spokesman – PO IV WOS 0610.64.2017

Slupsk, of 20 września 2017r.

PO IV WOS 0610.64.2017

 

Communication No. 64/17

(dotyczy ujawnienia u mieszkańca powiatu lęborskiego marihuany o wadze 2 kg)

 

Sąd Rejonowy w Lęborku zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec mieszkańca powiatu lęborskiego Adriana Rz. w związku z posiadaną przez niego marihuaną o wadze 2 kg oraz kokainą o wadze 10 gram.

Do ujawnienia narkotyków u Adriana Rz. doszło podczas rutynowej kontroli drogowej lęborskiej policji. Zabezpieczona marihuana mogła zostać podzielona na około 2000 porcji handlowych.

The investigation in this case oversees the District Prosecutor's Office in Lebork and it relates to having a large amount of drugs,,pl,which carries a penalty of imprisonment from year to year,,pl,Questioned as a suspect, Adrian Rom. He confessed to the alleged act and refused to give explanations and to answer questions prosecutor,,pl, za co grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Adrian Rz. przyznał się do zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania prokuratora .

 

Prokurator Prokuratury Okręgowej

Paweł Wnuk


Communication Spokesman – PO IV WOS 0610.64.2017 – PDF document