Erklärung des Sprechers - PO IV WOS 0610.66.2018

Slupsk, von 29 grudnia 2018r.

PO IV WOS 0610.66.2018

Mitteilung Nr. 66/18

(dotyczy posiadania znacznej ilości narkotyków w Bytowie )

 

W toku prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Bytowie śledztwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, auf 12 grudnia 2018r. został zatrzymany , a następnie tymczasowo aresztowany Marcin G., in Höhe von, jung 6 października 2018r. posiadał znaczną ilość środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste o łącznej masie 533,50g i fragmentów łodyżek z cząstkowymi fragmentami kwiatostanów o łącznej masie 9,76g oraz substancję psychotropową w postaci amfetaminy o łącznej masie 483,77g. , tj. popełnienie czynu z art. 62.Absatz 2 Gesetz zur Bekämpfung der Drogensucht.

Podejrzany nie przyznał się i odmówił złożenia wyjaśnień. Ten 40-letni mężczyzna w przeszłości był kilkadziesiąt razy karany, w tym 5-krotnie za czyny z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Die ihm zugewiesene Straftat wird mit einer Strafe von bis zu einem Jahr belegt,pl 10 Jahren Haft verurteilt.

 

wz Rzecznik prasowy

Jacek Korycki