Komunikat Rzecznika Prasowego – PO IV WOS 0610.67.2017

Słupsk, dnia  28 września  2017r.

PO IV WOS 0610.67.2017   

 

Komunikat nr 67/17

(dotyczy interwencji funkcjonariusza bytowskiej policji przy ul. Mierosławskiego w Bytowie)

 

Prokuratura Rejonowa w Bytowie nadzoruje dochodzenie w sprawie znieważania oraz zmuszania przemocą i groźbą bezprawną  funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Bytowie do zaniechania czynności służbowej w związku z przeprowadzoną przez niego interwencją dotyczącą naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Powyższa interwencja dotyczyła zdarzenia jakie miało miejsce w dniu  08 września 2017r w Bytowie przy ul. Mierosławskiego i była ona nagrywana przez jednego z jego uczestników oraz świadków zdarzenia, a fragmenty nagrań  z tej interwencji zostały umieszczone w Internecie.

W powyższej sprawie zarzuty popełnienia przestępstwa zostały przedstawione dwóm jego uczestnikom, to jest Łukaszowi S. oraz Adamowi M., wobec których prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju.

Za popełnienie tych czynów podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

W związku z  niniejszą interwencją jej uczestnicy nie złożyli wniosku o  przeprowadzenie  odrębnego śledztwa zmierzającego do wyjaśnienia,  czy podczas jej przebiegu doszło do  ewentualnego przekroczenia uprawnień służbowych przez funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Bytowie.

 

Prokurator Prokuratury Okręgowej
Paweł Wnuk


Komunikat Rzecznika Prasowego – PO IV WOS 0610.67.2017 – dokument PDF