Mitteilung Sprecher – PO IV WOS 0610.69.2017

Slupsk, von 04 października 2017r.

PO IV WOS 0610.69.2017


Mitteilung Nr. 69/17

(dotyczy śmiertelnego wypadku na terenie placu budowy elementów tarczy antyrakietowej w Redzikowie)

Prokuratura Okręgowa w Słupsku w sprawie śmiertelnego wypadku na terenie placu budowy elementów tarczy antyrakietowej w Redzikowie, skierowała do słupskiego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko Ryszardowi W., to jest przeciwko kierowcy samochodu ciężarowego, którym cofając przygniótł pracownika obsługującego zagęszczarkę do utwardzania kruszywa.

Według ustaleń śledztwa oskarżony nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, iż wykonując w warunkach utrudnionej widoczności manewr cofania nie zachował w danych warunkach wymaganej ostrożności, a w szczególności nie zapewnił sobie pomocy przy obserwacji drogi innych osób.

W wyniku zdarzenia pokrzywdzony doznał silnego uciśnięcia brzucha o wystające elementy zagęszczarki w konsekwencji czego, pomimo podjętej natychmiastowo akcji ratunkowej przez innego pracownika budowy, a następnie załogi wezwanej karetki pogotowia doszło do jego śmierci z powodu uduszenia.

Z ustaleń śledztwa wynika także, iż zarówno oskarżony, jak i pokrzywdzony w chwili wypadku byli trzeźwi, a obsługiwane przez nich samochód ciężarowy oraz zagęszczarka były sprawne technicznie.

Oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, po czym złożył wyjaśnienia po części zgodne z ustaleniami śledztwa.

Powyższe zdarzenie zostało zakwalifikowane jako przestępstwo z art. 177 § 2 kk, za popełnienie którego oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności od 6 m-cy do lat 8. Wobec oskarżonego nie były stosowane środki zapobiegawcze.

Równolegle z niniejszym śledztwem prowadzone było także inne postępowanie zmierzające do wyjaśnienia, czy w związku z powyższym tragicznym zdarzeniem doszło również do nie dopełnienia obowiązków przez osoby odpowiedzialne na miejscu budowy za bezpieczeństwo i higienę pracy.

W postępowaniu tym miedzy innymi uzyskano opinię biegłego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, was bedeutet,, iż bezpośrednią przyczyną zaistniałego wypadku było nieostrożne zachowanie kierującego samochodem ciężarowym podczas manewru cofania, natomiast stwierdzone pośrednie przyczyny wypadku, takie jak nie ogrodzenie miejsca pracy zagęszczarki czy też nieskuteczny nadzór nad wykonywanymi pracami, nie pozostają w bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym z tragicznym wydarzeniem.

W związku z powyższym, przy uwzględnieniu pozostałego materiału dowodowego jaki został zgromadzony w sprawie, podjęto decyzję o umorzeniu tego wątku tragicznego zdarzenia.

 

Prokurator Prokuratury Okręgowej

Paweł Wnuk


Mitteilung Sprecher – PO IV WOS 0610.69.2017 – PDF-Dokument