Mitteilung Sprecher – PO IV WOS 0610.7.2018

Slupsk, von 09 Januar 2018,,pl,Tag von der Arbeit pro Tag,,pl,Catherine Wise /,,pl,Januar 2018,,pl,Tag von der Arbeit pro Tag,,pl,Catherine Wise /,,pl.

PO IV WOS 0610.7.2018

Mitteilung Nr. 7/18

(dotyczy nielegalnego połowu troci wędrownej)

Prokuratura Rejonowa w Słupsku w grudniu 2017r. skierowała do słupskiego Sądu Rejowego akt oskarżenia przeciwko mieszkańcowi gmina Ustka, to jest przeciwko Krzysztofowi K. (Jahr 32) związku z nielegalnym połowem trzech troci wędrownych.

Für das betreffende Ereignis ereignete sich am 27 października 2017r. w Bydlinie przy ujściu rzeki Gnilna do rzeki Słupi w okresie ochronnym, natomiast oskarżony do nielegalnego połowu troci wędrownych wykorzystał narzędzie połowowe w postaci wontonu stawnego. Złowione przez oskarżonego tracie wędrowne przedstawiały wartość 400,40 PLN i łącznie ważyły 9,10 kg.

Do ujawnienia w/w przestępstwa doszło podczas wspólnego patrolu funkcjonariuszy Placówki Straż Granicznej w Ustce oraz funkcjonariuszy Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej w Słupsku, podczas którego na gorącym uczynku, po próbie ucieczki został ujęty sprawca przestępstwa.

Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa oraz wyraził skruchę żałując jego popełnienia.

Oskarżony w chwili popełnienia zarzucanego mu przestępstwa był funkcjonariuszem Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Ustce, nie był uprzednio karany sądownie, a za popełnienie zarzucanego mu przestępstwa groziła mu kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Sąd Rejonowy w Słupsku po rozpoznaniu sprawy Krzysztofa K. wyrokiem z dnia 15 grudnia 2017r. uznał Krzysztofa K. winnym popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, za co skazał go na karę grzywny w wysokości 60 stawek dziennych grzywny przy ustaleniu jednej stawki na kwotę 45 PLN, a nadto zdecydował o podaniu wyroku do publicznej wiadomości, zasadził od skazanego tytułem nawiązki na rzecz Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego kwotę 2 802,80 PLN, przepadek zabezpieczonych sieci rybackich oraz obciążył go kosztami sądowymi.

Prawomocność powyższego wyroku nie została jeszcze stwierdzona przez Sąd Rejonowy w Słupsku.

Dochodzenie w powyższej sprawie nadzorowała Prokuratura Rejonowa w Słupsku.

 

Sprecher

Staatsanwaltschaft am Amtsgericht in Slupsk

Paweł Wnuk