Komunikat Rzecznika Prasowego – PO IV WOS 0610.7.2021

Słupsk, dnia 13 stycznia 2021r.

PO IV WOS 0610.7.2021

Komunikat nr 7/21

(dotyczy  popełnienia  przestępstwa w podatku VAT

 przez mieszkańca Lęborka)

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do Sądu Okręgowego w Słupsku akt oskarżenia przeciwko mieszkańcowi Lęborka, to jest  Tomaszowi Z.  (lat 34) w związku z popełnieniem  oszustwa skarbowego w podatku VAT oraz dokonania fałszerstwa szeregu deklaracji w zakresie tego podatku.

Z ustaleń śledztwa wynika, iż przestępcza działalność oskarżonego prowadzona była w okresie od stycznia do lipca  2014r.  i wiązała się ona z dokonywaniem fikcyjnych transakcji sprzedaży oleju silnikowego. W tym celu oskarżony wykorzystał  założoną przez siebie  firmę handlową,  która była firmą fasadową,  potrzebną   jedynie do autoryzowania prowadzonej przez siebie oszukańczej działalności.

Jak ustalono tego rodzaju fikcyjnych transakcji polegających na sprzedaży oleju silnikowego firma Tomasza Z. przeprowadziła łącznie 15 o łącznej wartości prawie 2 500 000 PLN. Z faktu przeprowadzenia każdej z takich fikcyjnych transakcji wystawiana była fałszywa faktura VAT, która nie dokumentowała rzeczywistych zdarzeń gospodarczych.

W dalszej kolejności  w odpowiednich dla tych faktur  miesiącach rozliczeniowych Tomasz Z. sporządzał stwierdzające nieprawdę  deklaracje podatkowe VAT-7, które następnie  przedkładane były Urzędowi Skarbowemu w Lęborku.

W ten sposób Tomasz Z. naraził Skarb Państwa na uszczuplenie należnego  podatku  w łącznej wysokości co najmniej 465 000 PLN.

Tomasz Z.  przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstwa, a następnie złożył wyjaśnienia w większości zgodne z ustaleniami śledztwa.

Oskarżony  w przeszłości nie  był  karany  sądownie;  na etapie prowadzonego śledztwa zastosowano wobec niego  środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju.

Za popełnienie zarzucanych oskarżonemu przestępstw grozi mu kara pozbawienia wolności nawet  do lat 8.

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Słupsku

Paweł Wnuk