Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.7.2021

Slupsk, of 13 stycznia 2021r.

PO IV WOS 0610.7.2021

Communication No. 7/21

(concerns popełnienia przestępstwa w podatku VAT

przez mieszkańca Lęborka)

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do Sądu Okręgowego w Słupsku akt oskarżenia przeciwko mieszkańcowi Lęborka, to jest Tomaszowi Z. (years 34) w związku z popełnieniem oszustwa skarbowego w podatku VAT oraz dokonania fałszerstwa szeregu deklaracji w zakresie tego podatku.

The findings of the investigation results, iż przestępcza działalność oskarżonego prowadzona była w okresie od stycznia do lipca 2014r. i wiązała się ona z dokonywaniem fikcyjnych transakcji sprzedaży oleju silnikowego. W tym celu oskarżony wykorzystał założoną przez siebie firmę handlową, która była firmą fasadową, potrzebną jedynie do autoryzowania prowadzonej przez siebie oszukańczej działalności.

Jak ustalono tego rodzaju fikcyjnych transakcji polegających na sprzedaży oleju silnikowego firma Tomasza Z. przeprowadziła łącznie 15 o łącznej wartości prawie 2 500 000 PLN. Z faktu przeprowadzenia każdej z takich fikcyjnych transakcji wystawiana była fałszywa faktura VAT, która nie dokumentowała rzeczywistych zdarzeń gospodarczych.

W dalszej kolejności w odpowiednich dla tych faktur miesiącach rozliczeniowych Tomasz Z. sporządzał stwierdzające nieprawdę deklaracje podatkowe VAT-7, które następnie przedkładane były Urzędowi Skarbowemu w Lęborku.

W ten sposób Tomasz Z. naraził Skarb Państwa na uszczuplenie należnego podatku w łącznej wysokości co najmniej 465 000 PLN.

Tomasz Z. przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstwa, a następnie złożył wyjaśnienia w większości zgodne z ustaleniami śledztwa.

Oskarżony w przeszłości nie był karany sądownie; na etapie prowadzonego śledztwa zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju.

Za popełnienie zarzucanych oskarżonemu przestępstw grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do lat 8.

Spokesman

District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk