Komunikat Rzecznika Prasowego – PO IV WOS 0610.8.2017

PO IV WOS  0610.8.2017


Komunikat nr 8 /17

(dotyczy strefy płatnego parkowania w Łebie)

 

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Lęborku, w dniu 30 stycznia 2017r. Rada Miejska w Łebie podjęła Uchwałę NR XXV/307/2017 w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie miasta Łeby.

Na podstawie niniejszej Uchwały ustalono, iż strefa płatnego parkowania na terenie miasta Łeby obowiązywać będzie na drogach publicznych na całym obszarze Strefy Płatnego Parkowania w okresie od dnia 01 czerwca do dnia 15 września każdego roku, natomiast  opłaty z tym związane pobierane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od  08.00 do 20.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w tym również z wyłączeniem sobót.

W skierowanym w tym przedmiocie wniosku, powołując się na obowiązujące przepisy prawa, a także na orzecznictwo sądów administracyjnych Prokurator Rejonowy w Lęborku wyraził pogląd, iż sobota nie jest dniem roboczym w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, a więc pobieranie opłat za parkowanie w tym dniu jest niezasadne.

Wniosek Prokuratora Rejonowego w Lęborku w przedmiotowej  sprawie został uwzględniony, wobec czego zapisy dotyczące pobierania opłat za parkowanie w soboty na obszarze Strefy Płatnego Parkowania w Łebie, na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Łebie zostały uchylone.

 

Prokurator Prokuratury Okręgowej

Paweł Wnuk