Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.8.2020

Slupsk, of 04 February 2020 r.

 

PO IV WOS 0610.8.2020

 

Communication No. 8/20
(concerns the appointment of a District Prosecutor in Słupsk,,pl,February 2020,,pl,The Prosecutor General appointed Mr. Prosecutor Krzysztof Młynarczyk to act as the District Prosecutor in Słupsk,,pl,who previously served as Deputy District Prosecutor,,pl,Mr Prosecutor Krzysztof Młynarczyk completed his prosecutorial training at the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,then from November 1998,,pl,and since November 2000,,pl,In the period from March to May 2008,,pl)

 

Z dniem 04 lutego 2020r. Prokurator Generalny powołał Pana prokuratora Krzysztofa Młynarczyka do pełnienia funkcji Prokuratora Okręgowego w Słupsku, który dotychczas pełnił funkcję Zastępcy Prokuratora Okręgowego.

Pan prokurator Krzysztof Młynarczyk aplikację prokuratorską ukończył w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku; następnie od listopada 1998r. pracował na stanowisku asesora, a od listopada 2000r. na stanowisku prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku. W okresie czasu od marca do maja 2008r. Prosecutor Krzysztof Młynarczyk was first delegated to the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,In May 2011,,pl,Mr Prosecutor Krzysztof Młynarczyk became the Deputy District Prosecutor in Miastko,,pl,and in October 2011,,pl,function of the District Prosecutor in Miastko,,pl,Prosecutor Krzysztof Młynarczyk returned to the District Prosecutor's Office in Słupsk in February,,pl,when he took the position of the District Prosecutor in Słupsk,,pl,He held this function until April 2016.,,pl.

W maju 2011r. Pan prokurator Krzysztof Młynarczyk objął funkcję Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Miastku, a w październiku 2011r. funkcję Prokuratora Rejonowego w Miastku.

Do Prokuratury Rejonowej w Słupsku Pan prokurator Krzysztof Młynarczyk powrócił w lutym 2015., kiedy to objął stanowisko Prokuratora Rejonowego w Słupsku. Funkcje tą sprawował do kwietnia 2016r., when he was first delegated to the District Prosecutor's Office in Słupsk again,,pl,and then in July 2017,,pl,he was appointed prosecutor of the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,In December 2017,,pl,Mr. Prosecutor Krzysztof Młynarczyk was appointed to act as Deputy District Prosecutor in Słupsk,,pl, a potem w lipcu 2017r. uzyskał nominację na prokuratora Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

W grudniu 2017r. Pan prokurator Krzysztof Młynarczyk został powołany do pełnienia funkcji Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Słupsku.

Spokesman
District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk