Komunikat Rzecznika Prasowego – PO IV WOS 0610.9.2020

Słupsk, dnia 11 lutego 2020 r.

PO IV WOS 0610.9.2020

Komunikat nr 9/20
(dotyczy zatrzymania podejrzanych o popełnienie przestępstw o charakterze gospodarczym w odniesieniu do mienia o wielkiej wartości)

Prokuratura Okręgowa w Słupsku prowadzi śledztwo dotyczące przestępstw o charakterze gospodarczym popełnionych m.in. w zakresie obrotu akcjami i obligacjami spółek prawa handlowego. W sprawie tej na polecenie prokuratora, funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali 2 osoby, to jest Mirosława K. oraz Dariusza W., którzy w spółkach objętych śledztwem pełnili funkcje Prezesów Zarządu.

Śledztwo obejmuje okres między grudniem 2011 roku, a majem 2016 roku, kiedy to zatrzymani pełniąc funkcje Prezesów Zarządu dwóch spółek (spółki wiodącej oraz spółki zależnej) działających przede wszystkim na terenie Gdańska w sektorze budowlanym, telekomunikacyjnym i elektroenergetycznym, poprzez różnego rodzaju przestępcze zabiegi m.in. polegające na fałszowaniu dokumentacji czy też kreowaniu lepszej sytuacji finansowej spółek niż faktycznie to miało miejsce, działając samoistnie lub wspólnie i w porozumieniu dopuścili się szeregu czynów polegających na: objęciu bez uiszczenia zapłaty akcji o wartości 14 000 000 PLN, zbyciu wyemitowanych bez pokrycia obligacji o wartości ponad 12 500 000 PLN, wyłudzeniu kredytu bankowego oraz gwarancji bankowej o wartości ponad 5 000 000 PLN, wyłudzeniu gwarancji bankowych na rzecz innych podmiotów gospodarczych na łączną kwotę ponad 9 600 000 PLN, udzieleniu pomocy jeszcze innej osobie w usiłowaniu wyłudzenia kwoty ponad 2 000 000 PLN z tytułu wypłaty gwarancji bankowej oraz na nie udostępnieniu nabywcom obligacji sprawozdań finansowych.

Według prokuratury podejrzani zajmując się sprawami spółek działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo przysporzenia takiej korzyści innym osobom, a zachowania te miały miejsce w odniesieniu do mienia o wielkiej wartości.

Podejrzani w toku ich przesłuchania nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów; jeden z podejrzanych odmówił składania wyjaśnień, natomiast drugi z podejrzanych składając wyjaśnienia potwierdził w nich sporą część okoliczności wynikających ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego.

Po przeprowadzeniu czynności z udziałem zatrzymanych prokurator dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania wystąpił wobec obu podejrzanych z wnioskiem do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 m-cy.

Na poczet przyszłych kar oraz roszczeń o charakterze finansowym na mieniu podejrzanych dokonano także zabezpieczenia majątkowego o szacunkowej łącznej wartości co najmniej 50 000 PLN.

Podejrzanym za popełnienie zarzucanych im czynów grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Słupsku

Paweł Wnuk