Komunikat Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Bytowie – PO IV WOS 0610.90.2017

 Słupsk,  28 grudnia   2017r.

PO IV WOS 0610. 90 .2017

PR Ds. 943.2017  PR B-w

 

Komunikat Nr 90/17

( dot. kradzieży rozbójniczej)

 

W dniu 1 grudnia 2017r. Prokuratura Rejonowa w Bytowie wszczęła śledztwo zostało wszczęte śledztwo w sprawie kradzieży rozbójniczej w Bytowie, t.j. o czyn z art. 281 kk przeciwko 2 mężczyznom.  W toku postępowania  Krzysztofowi M. przedstawiono zarzut, iż 29 listopada 2017r. w Bytowie działając wspólnie i w porozumieniu z Marcinem K. użył wobec Wiesława B. przemocy w postaci dwukrotnego uderzenia w twarz w celu utrzymania się w posiadaniu zabranych mu pieniędzy w kwocie 70zł oraz łańcuszka srebrnego o wartości 100zł, tj. o czyn  z art. 281 kk. Natomiast  Marcinowi K. zarzucono, iż 29 listopada 2017r. w Bytowie działając wspólnie i w porozumieniu z Krzysztofem M. użył wobec Wiesława B. przemocy w postaci dwukrotnego uderzenia w twarz w celu utrzymania się w posiadaniu zabranych mu pieniędzy w kwocie 70zł oraz łańcuszka srebrnego o wartości 100zł, przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach recydywy tj. o czyn  z art. 281 kk w zw. z art. 64 § 1 kk.

Ponadto zarzucono mu, iż

– 21 listopada 2017r. w Bytowie przy ulicy Styp w budynku Komendy Powiatowej Policji znieważył słowami wulgarnymi i obraźliwymi funkcjonariusza policji podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych, tj. o przestępstwo z art. 226 § 1 kk

-w dniu 10 listopada 2017r. w Bytowie poprzez uderzenie butelką w głowę spowodował u Karoliny K. obrażenia  ciała w postaci rany tłuczonej okolicy czołowej powodując naruszenie czynności narządów ciała trwające nie dłużej niż 7 dni, tj. o przestępstwo z art. 157§ 2 kk,

w dniu 29 listopada 2017r. około godz. 20:50 w Bytowie, działając publicznie i bez powodu okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego dokonał uszkodzenia radiowozu policyjnego poprzez uderzenie w lewe lusterko pojazdu w wyniku czego zniszczona została obudowa oraz wkład lusterka, powodując straty w wysokości 794,78zł na szkodę KWP Gdańsk,  przy czym czynu tego dopuścił się również w warunkach, tj. o czyn z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 57a§1kk i w zw. z art. 64§1kk.

Postanowieniem z dnia 1 grudnia 2017r. Sąd Rejonowy w Bytowie uwzględnił wniosek Prokuratora Rejonowego w Bytowie i zastosował wobec Marcina K. tymczasowe aresztowanie na okres dwóch miesięcy. Wobec podejrzanego Krzysztofa M. Prokurator Rejonowy w Bytowie zastosował środek zapobiegawczy w postaci oddania pod dozór policji połączony z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym i zbliżania się do niego.

 

Zastępca

Prokuratora Rejonowego w Bytowie

Małgorzata Borek