Заявление заместителя районного прокурора в Bytów – PO IV WOS 0610.90.2017

Слупск, 28 grudnia 2017r.

PO IV WOS 0610. 90 .2017

PR Ds. 943.2017 PR B-w

 

Сообщение № 90/17

( точка. kradzieży rozbójniczej)

 

На 1 grudnia 2017r. Prokuratura Rejonowa w Bytowie wszczęła śledztwo zostało wszczęte śledztwo w sprawie kradzieży rozbójniczej w Bytowie, TJ. действовать со статьей. 281 kk przeciwko 2 mężczyznom. В ходе судебного разбирательства Крис М. взимается с, молодой 29 ноября 2017r. w Bytowie działając wspólnie i w porozumieniu z Marcinem K. użył wobec Wiesława B. przemocy w postaci dwukrotnego uderzenia w twarz w celu utrzymania się w posiadaniu zabranych mu pieniędzy w kwocie 70zł oraz łańcuszka srebrnego o wartości 100zł, TJ. o czyn z art. 281 KK. Natomiast Marcinowi K. обвиняемый, молодой 29 ноября 2017r. w Bytowie działając wspólnie i w porozumieniu z Krzysztofem M. użył wobec Wiesława B. przemocy w postaci dwukrotnego uderzenia w twarz w celu utrzymania się w posiadaniu zabranych mu pieniędzy w kwocie 70zł oraz łańcuszka srebrnego o wartości 100zł, przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach recydywy tj. o czyn z art. 281 Уголовный кодекс в сочетании. Статьи. 64 § 1 KK.

Ponadto zarzucono mu, молодой

– 21 ноября 2017r. w Bytowie przy ulicy Styp w budynku Komendy Powiatowej Policji znieważył słowami wulgarnymi i obraźliwymi funkcjonariusza policji podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych, TJ. преступления, предусмотренного статьей. 226 § 1 KK

-на 10 ноября 2017r. w Bytowie poprzez uderzenie butelką w głowę spowodował u Karoliny K. obrażenia ciała w postaci rany tłuczonej okolicy czołowej powodując naruszenie czynności narządów ciała trwające nie dłużej niż 7 дней, TJ. преступления, предусмотренного статьей. 157§ 2 KK,

на 29 ноября 2017r. około godz. 20:50 в Bytow, działając publicznie i bez powodu okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego dokonał uszkodzenia radiowozu policyjnego poprzez uderzenie w lewe lusterko pojazdu w wyniku czego zniszczona została obudowa oraz wkład lusterka, powodując straty w wysokości 794,78zł na szkodę KWP Gdańsk, przy czym czynu tego dopuścił się również w warunkach, TJ. действовать со статьей. 288 § 1 Уголовный кодекс в сочетании. Статьи. 57a§1kk i w zw. Статьи. 64§ 1 месяц.

Орден 1 grudnia 2017r. Sąd Rejonowy w Bytowie uwzględnił wniosek Prokuratora Rejonowego w Bytowie i zastosował wobec Marcina K. tymczasowe aresztowanie na okres dwóch miesięcy. Wobec podejrzanego Krzysztofa M. Prokurator Rejonowy w Bytowie zastosował środek zapobiegawczy w postaci oddania pod dozór policji połączony z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym i zbliżania się do niego.

 

Заместитель

Окружной прокурор Bytow

Малгожата Borek