Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko głównego księgowego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

Słupsk, dnia 27 września 2021 r.

PO IV WOS 1111.10.2021

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko głównego księgowego w
Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

Po przeprowadzeniu w dniu 23 września 2021r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku  I etapu konkursu, to jest selekcji wstępnej zgłoszeń do konkursu na stanowisko głównego księgowego  w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż następujący kandydaci złożyli w wyznaczonym do tego terminie komplet dokumentacji wymaganej dla celów rekrutacyjnych oraz spełniają formalne wymagania związane z tym stanowiskiem pracy, a tym samym zakwalifikowały się do II etapu konkursu:

  1. Pohl-Sławek Katarzyna,
  2. Sajek Małgorzata,
  3. Słapik Iwona,
  4. Wójcik Katarzyna,
  5. Wyka Monika.

Drugi etap konkursu polegający na  sprawdzeniu wiedzy teoretycznej kandydata m.in. z zakresu rachunkowości oraz finansów publicznych – w formie pisemnego testu – odbędzie się w dniu 05 października 2021 r. o godz. 09.00 w Małej Sali Konferencyjnej (sala nr 67) Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Krzysztof Młynarczyk

Prokurator Okręgowy w Słupsku