Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko głównego księgowego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

Slupsk, of 27 September 2021 r.

PO IV WOS 1111.10.2021

List candidates admitted to the second stage of the competition,,pl,for an internship for an official position,,pl,this is the selection of initial applications for the internship competition for the official position in the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,Domaros Aleksandra,,eo,Głuszyk Natalia,,pl,Grabert Anna,,en,Jacewicz Agnieszka,,pl,Cage Małgorzata,,pl,Kluz Joanna,,en,Łangowska Sylwia,,pl,Markuszewski Adrian,,en,Agata meal,,pl,smart Lucyna,,la,Siedlecka Paulina,,pl,Stępień Rafał,,pl,Szewczyk Andżelika,,pl,Sznajder Marzena,,pl,Swiatek-Brzezińska Anna,,pl,Tempska Ewa,,pl,Twardowska Justyna,,pl for the position,,pl,plenipotentiary,,pl,ds,,en,protection of classified information,,pl,this is the selection of preliminary applications for the competition for the position of the plenipotentiary for,,pl,Only one person joined this competition,,pl,Jakubowski Wojciech,,pl,who, within the deadline set, submitted a set of documentation required for recruitment purposes and meets the formal requirements related to this job position,,pl,In connection with the above, the Competition Commission resolved,,pl,qualified for the second stage of this competition,,pl głównego księgowego in
Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

Po przeprowadzeniu w dniu 23 września 2021r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku I etapu konkursu, to jest selekcji wstępnej zgłoszeń do konkursu na stanowisko głównego księgowego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż następujący kandydaci złożyli w wyznaczonym do tego terminie komplet dokumentacji wymaganej dla celów rekrutacyjnych oraz spełniają formalne wymagania związane z tym stanowiskiem pracy, a tym samym zakwalifikowały się do II etapu konkursu:

  1. Pohl-Sławek Katarzyna,
  2. Sajek Małgorzata,
  3. Słapik Iwona,
  4. Katarzyna Wojcik,
  5. Wyka Monika.

Drugi etap konkursu polegający na sprawdzeniu wiedzy teoretycznej kandydata m.in. z zakresu rachunkowości oraz finansów publicznych – written test – odbędzie się w dniu 05 October 2021 r. at. 09.00 w Małej Sali Konferencyjnej (sala nr 67) Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczynski 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Chris Mlynarczyk

District Attorney in Slupsk