Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko księgowego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – 3009-4.1111.6.2021

Слупск, из 16 Декабрь 2021 R.

3009-4.1111.6.2021

Список kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko księgowego Прокуратура в Слупске

Po przeprowadzeniu w dniu 16 grudnia 2021r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku I etapu konkursu, to jest selekcji wstępnej zgłoszeń do konkursu na stanowisko księgowego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż następujący kandydaci złożyli w wyznaczonym do tego terminie komplet dokumentacji wymaganej dla celów rekrutacyjnych oraz spełniają formalne wymagania związane z tym stanowiskiem pracy, a tym samym zakwalifikowały się do II etapu konkursu:

  1. Podskarbi Karina
  2. Pruss Małgorzata
  3. Zarzycka-Nowaczyńska Justyna
  4. Ziółkowska Anna
  5. Zjawiony Małgorzata

W tym miejscu należy poinformować, iż pozostali kandydaci dla celów rekrutacyjnych nie złożyli kompletu wymaganej dokumentacji lub złożyli wymagane dokumenty po upływie wyznaczonego terminu, a wiec z tego powodu nie mogą oni zostać dopuszczeni do kolejnego etapu konkursu.

Drugi etap konkursu polegający na sprawdzeniu wiedzy teoretycznej kandydata m.in. z zakresu rachunkowości oraz finansów publicznych – письменный тест – odbędzie się w dniu 23 grudnia 2021r. в. 10.00 w Małej Sali Konferencyjnej (sala nr 67) Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Лещинский 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Paweł Wnuk

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Słupsku