PO IV WOS 1111.9.2021 – Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

Słupsk, dnia 23 września 2021 r.

PO IV WOS 1111.9.2021

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej
w Słupsku

Po przeprowadzeniu w dniu 23 września 2021r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku  I etapu konkursu, to jest selekcji wstępnej zgłoszeń do konkursu na stanowisko analityka kryminalnego  w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż następujący kandydaci złożyli w wyznaczonym do tego terminie komplet dokumentacji wymaganej dla celów rekrutacyjnych oraz spełniają formalne wymagania związane z tym stanowiskiem pracy, a tym samym zakwalifikowały się do II etapu konkursu:

  1. Kucharzyk Emilia
  2. Marks Kinga
  3. Przybyszewski Witold
  4. Znaniecki Jerzy

Drugi etap konkursu polegający na sprawdzeniu praktycznych umiejętności analitycznych kandydata w pracy przy systemach komputerowych  – w formie praktycznego zadania przy komputerze  –  odbędzie się w dniu 08 października 2021 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Paweł Wnuk

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Słupsku