Wyniki II etapu konkursu na stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.9.2021

Słupsk, dnia 11 października 2021r.

PO IV WOS 1111.9.2021

Wyniki

II etapu konkursu na stanowisko analityka kryminalnego  w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

Po przeprowadzeniu w dniu 08 października 2021r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku II etapu konkursu na stanowisko analityka kryminalnego  Prokuratury Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do II etapu tego konkursu przystąpiło  4   kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów  podczas tego etapu konkursu:

  1. Kucharzyk Emilia 8 pkt.
  2. Marks Kinga 9 pkt.
  3. Przybyszewski Witold 0 pkt.
  4. Znaniecki Jerzy 6 pkt.

Zgodnie z § 9 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.), przeprowadzając drugi etap konkursu na stanowisko urzędnicze dokonuje się oceny kandydata wyrażonej w skali punktowej w przedziale od 1 do 10, a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, o ile to możliwe, w proporcji trzech kandydatów na jedno miejsce pracy.

Mając na uwadze powyższe, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do III etapu niniejszego konkursu zakwalifikowały się osoby, które podczas II etapu konkursu uzyskały więcej niż 50% z możliwych do uzyskania punktów; to jest następujące osoby:

  1. Kucharzyk Emilia 8 pkt.
  2. Marks Kinga 9 pkt.
  3. Znaniecki Jerzy 6 pkt.

Trzeci etap konkursu polegający na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w szczególności zmierzającej do dokonania oceny umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy kandydata z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy, odbędzie się w dniu 19 października  2021r. o godz. 10.00 w pokoju  nr 81 (III piętro)  Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Paweł Wnuk

Prokurator Prokuratury Okręgowej