Wyniki II etapu konkursu na stanowisko starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.2.2020

Слупск, из 09 Июня 2020 R.

PO IV WOS 1111.2.2020

 

Wyniki
II etapu konkursu na stanowisko starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

 

Po przeprowadzeniu w dniu 09 czerwca 2020r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku II etapu konkursu na stanowisko starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do niniejszego etapu konkursu przystąpiło dwóch kandydatów, to jest: Kisielowski Piotr i Pliszka Michał, кто, выполняя оборонительный тест на,,pl,они задавали вопросы,,pl,правильные ответы,,pl,поэтому кандидат после этого этапа конкурса после преобразования был награжден,,pl,они квалифицированы,,pl,в качестве кандидатов, которые получили больше, чем во время 2-го этапа конкурса,,pl,Результаты второго этапа конкурса на должность старшего инспектора,,pl 25 pytań udzielili:

1. Kisielowski Piotr – 23 poprawnych odpowiedzi, w związku z czym kandydatowi po tym etapie konkursu po przeliczeniu zostało przyznanych 9,2 точка.

2. Pliszka Michał – 18 poprawnych odpowiedzi, w związku z czym kandydatowi po tym etapie konkursu po przeliczeniu zostało przyznanych 7,2 точка.

Zgodnie z § 9 пункт. 1 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 Январь 2008. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.), при проведении второго этапа конкурса на официальную должность кандидат оценивается по балльной шкале в диапазоне от,,pl,он квалифицирован,,pl,в качестве кандидата, который на втором этапе конкурса получил более,,pl,Результаты второго этапа конкурса на должность полномочного представителя по,,pl 1 из 10, a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, если это возможно,,pl,пропорции трех кандидатов на одно рабочее место,,pl,Конкурсная комиссия приняла,,pl,что третий этап этого конкурса,,pl,заключающийся в проведении интервью, в частности, направлено на оценку навыков практического использования кандидатских знаний о сфере задач, выполняемой на рабочем месте,,pl,квалифицированный персонал,,pl,который получил более,,pl,из возможных точек,,pl,следит за людьми,,pl, w proporcji trzech kandydatów na jedno miejsce pracy.

С учетом приведенных выше, Komisja Konkursowa uchwaliła, что до третьего этапа этого конкурса,,pl,Следующие лица имеют право на собеседование,,pl,Результаты второго этапа конкурса на должность помощника прокурора в районной прокуратуре в Слупске,,pl, polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w szczególności zmierzającej do dokonania oceny umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy kandydata z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, Конкурс проблемы, zakwalifikowali się:

Kisielowski Piotr i Pliszka Michał

jako kandydaci którzy podczas II etapu konkursu uzyskali więcej niż 50% z możliwych do uzyskania punktów.

Третий этап конкурса заключается в преобразовании интервью будет проходить,,pl,Результаты второго этапа конкурса на стажировку на должность аудитора в районной прокуратуре в Слупске,,pl 23 Июня 2020 R. в. 10.00 w Sali Konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Лещинский 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Joanna Kowalska
Начальник отдела расследований и