Wyniki II etapu konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie – PO IV WOS 1111.3.2020

Slupsk, of 06 July 2020 r.

PO IV WOS 1111.3.2020

 

Results,,pl,The second stage of the competition for an internship for the position of auditor,,pl,at the headquarters of the Regional Prosecutor's Office in Slupsk second stage of the competition for an internship for the position of auditor in the District Prosecutor's Office in Slupsk,,pl,that the second stage of the competition acceded,,pl,candidates,,pl,whereby the candidates received the following number of points,,pl,Błażejczyk Wojciech -,,pl,which corresponds to the correct answer,,pl,Ochniowska Małgorzata -,,pl,According to §,,pl,a and b of the Minister of Justice,,pl
Stage II of the internship competition for a clerical position in the District Prosecutor's Office in Człuchów,,pl,at the headquarters of the District Prosecutor's Office in Słupsk of the second stage of the internship competition for a clerical position in the District Prosecutor's Office in Człuchów,,pl,Results of the second stage of the competition for clerical positions in the District Prosecutor's Office in Człuchów,,pl

 

Po przeprowadzeniu w dniu 02 lipca 2020r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku drugiego etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do drugiego etapu tego konkursu przystąpiło 13 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:
1. Gruchała Anna 4 point.
2. Jasińska Aleksandra 7 point.
3. Kowalczyk Magdalena 8 point.
4. Kozicka Anna 7 point.
5. Łepek Marta 8 point.
6. Modrzyńska Gabriela 1 point.
7. Orzłowska Kamila 8 point.
8. Pasieka Małgorzata 7 point.
9. Prądzińska Marta 6 point.
10. Sadowska Magdalena 8 point.
11. Trzebiatowska Emilia 4 point.
12. Westfal Paulina 8 point.
13. Zych Karolina 8 point.

Zgodnie z § 9 paragraph. 1 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 January 2008. on detailed procedure and manner of conducting competitions for clerical internship in court and the prosecutor's office,,pl,Dz.U.2014.400 j.t.,,en,carrying out the second stage of the competition for an internship for the position of clerical shall assess each candidate expressed in point scale ranging from,,pl,and then determine the list of candidates qualified for the third stage of the competition,,pl,if possible,,pl,the proportions of the three candidates for one job,,pl,Competition Commission adopted,,pl,that the third stage of this competition,,pl (Dz.U.2014.400 j.t.), przeprowadzając drugi etap konkursu na staż na stanowisko urzędnicze dokonuje się oceny każdego kandydata wyrażonej w skal punktowej w przedziale od 1 of 10, a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, o ile to możliwe, w proporcji trzech kandydatów na jedno miejsce pracy.

Given the above, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do trzeciego etapu niniejszego konkursu, consisting in carrying out the interview, in particular, aimed to assess the skills of practical use of a candidate's knowledge of the scope of tasks performed in the workplace,,pl,qualified persons,,pl,which received more than,,pl,of possible points,,pl,is following people,,pl,The third stage of the competition consists in converting the interview will be held on,,pl,Results of the second stage of the competition for an internship for the position of auditor in the District Prosecutor's Office in Slupsk,,pl, the competition concerns, zakwalifikowały się osoby, które uzyskały podczas drugiego etapu konkursu więcej niż 50% z możliwych do uzyskania punktów; to jest następujące osoby:

1. Jasińska Aleksandra 7 point.
2. Kowalczyk Magdalena 8 point.
3. Kozicka Anna 7 point.
4. Łepek Marta 8 point.
5. Orzłowska Kamila 8 point.
6. Pasieka Małgorzata 7 point.
7. Prądzińska Marta 6 point.
8. Sadowska Magdalena 8 point.
9. Westfal Paulina 8 point.
10. Zych Karolina 8 point.

Trzeci etap konkursu polegający na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się w dniu 14 lipca 2020r. at. 10.00 w Sali Konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczynski 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Paweł Wnuk
Prokurator Prokuratury Okręgowej